Logo De Belofte

EDE - Het college van Ede wil 3,5 miljoen euro bezuinigen op de zorg. Het begrotingstekort in het sociale domein moet zo worden teruggedrongen. Onder andere in de jeugdzorg, de thuiszorg, de schuldhulpverlening en het leerlingenvervoer dreigen veranderingen. Het college stemde dinsdag in met 23 kostenbesparende maatregelen.

door Joukje Beiboer

In totaal was er een tekort van 10 miljoen euro voor de zorg. 6,5 miljoen werd gedicht met eerder afgekondigde maatregelen. En met de nieuw aangekondigde maatregelen moet het structurele begrotingstekort volledig weggewerkt worden. Maar dat betekent wel dat de zorg in Ede op de schop gaat.

Bekijk hier een interview met wethouder Hester Veltman. De tekst loopt door onder de video. 

'Niet altijd nodig' 

Allereerst wil het college dat kritischer gekeken gaat worden of mensen zorg echt nodig hebben. Want volgens het gemeentebestuur wordt nu te vaak 'automatisch' gebruik gemaakt van dure professionele hulp, terwijl dat niet altijd nodig is.

'Incidenten en moeilijkheden horen bij het leven en kunnen in de meeste gevallen opgevangen worden door eigen draagkracht en die van het netwerk', is te lezen in één van de gemeentelijke stukken. 

Vrijwilligers

Ook moet de rol van vrijwilligers in de zorg vergroot worden, 'waardoor kosten worden beperkt'. Volgens het college is deze vorm van steun door vrienden, familie of (vrijwilligers)organisaties ook nog eens 'duurzaam'.

Eerst basisbehoefte in orde 

Als derde wil het college dat kwetsbare mensen eerst geholpen worden aan een woning en werk of een nuttige dagbesteding, voordat zij een intensief zorgtraject ingaan. Het kan pas beter gaan met mensen als eerst hun basisbehoefte in orde is, zo is de gedachte. 

Het college verwacht dat hierdoor minder uitkeringen verstrekt hoeven te worden en de zorgkosten voor Jeugd en Wmo omlaaggaan.

Leerlingenvervoer op de schop? 

Een vierde pijler van de plannen is zelfstandigheid. Mensen moeten zoveel mogelijk zelf kunnen doen. Daarom zou ook het leerlingenvervoer moeten veranderen.

Het college noemt verschillende opties om het leerlingenvervoer goedkoper te maken: beperken van de straal waarbinnen gereisd wordt, leerlingen zelfstandig leren reizen of andere inkoopvoorwaarden stellen.

Mensen moeten ook financieel zelfstandiger worden. Het college wil daarvoor inkomensondersteunende maatregelen herzien. 'Te denken valt aan verlaging van de norm voor toekenning bijzondere bijstand en/of versobering van de inhoud van de inkomensondersteunende maatregelen.'

23 bezuinigingsmaatregelen 

Bekijk hier de lijst met bezuinigingsmaatregelen:  

 • Meer gespecialiseerde praktijkondersteuners in plaats van de huisartsen die mensen doorverwijzen naar de GGZ
 • Dagopvang of logeeropvang voor jeugd beperken tot enkele dagdelen per jaar
 • Thuisondersteuning voor mantelzorgers laten uitvoeren door een schoonmaakbedrijf of werkzoekenden via Werkkracht
 • De financiële waardering voor mantelzorgers verruilen voor een niet-financiële waardering
 • Cliëntenondersteuning gedeeltelijk laten uitvoeren door vrijwilligers
 • Inzet informeel netwerk niet langer vrijblijvend
 • Bij voorkeur heeft iemand eerst een woning en werk voordat diegene een zorgtraject ingaat
 • Kwetsbare mensen worden geholpen aan een onderkomen
 • Thuisondersteuning scheiden in twee producten: een product voor inwoners die zelf regie kunnen voeren en een ander product voor mensen die dat niet kunnen
 • 1 of 2 organisaties voor ambulante begeleiding jeugd subsidiëren
 • Vervangen lichtere vormen van maatwerkvoorziening door gesubsidieerde voorziening
 • Inzetten op laagdrempelige ontmoetingsplekken in wijken in plaats van dagbesteding bij speciale instellingen
 • Leerlingenvervoer herzien om kosten te besparen
 • Beschermd Wonen ombuigen naar begeleid wonen
 • Vervoer sociale domein efficiënter inregelen
 • Inzetten op preventie bij jeugd
 • Inkomensondersteunende maatregelen herzien
 • Terugdringen van oneigenlijk gebruik van zorg
 • Managementfunctie Werkkracht komt te vervallen
 • Toegang tot en procesregie van zorg onderbrengen bij de gemeente
 • Huisartsen en de gemeente hebben meer invloed op de omvang van de jeugd-GGZ
 • Zorg inkopen bij partners die de gemeentevisie op zorg onderschrijven
 • Subsidie verlenen op basis van kwaliteit en prijs en niet één op één op basis van de geschiedenis

De 23 maatregelen alleen zouden 7,5 miljoen euro op moeten leveren. Het college wil een deel van dat geld, 4 miljoen euro, op een andere manier voor het sociale domein gebruiken. 

Visie van gemeente 

In de plannen voor het sociale domein wil de gemeente de regie houden. Bijvoorbeeld door scherpe afspraken te maken met zorgaanbieders. Die moeten werken volgens de visie van de gemeente. 

Uiteindelijk moet het pakket aan maatregelen leiden tot minder bureaucratie in de zorg, stelt VVD-wethouder Veltman. De 23 maatregelen worden de komende tijd verder uitgewerkt en zijn nog niet definitief. Het pakket moet nog door de raad worden goedgekeurd. De gemeenteraad gaat zich er 21 maart over buigen.

De plannen gaan op zijn vroegst in 2020 uitgevoerd worden.

Het laatste nieuws uit Ede

 • Exploitatie prestigieuze Food Experience Ede in Barneveldse handen

  15 oktober 2020
  EDE - De exploitatie van de World Food Center Experience, de veelbesproken voedsel-attractie in Ede, komt in handen van TeKa Groep uit Barneveld. Dat heeft de stichting WFC Experience donderdag bekendgemaakt. "Dit is een goede partner waarmee we de komende decennia kunnen werken aan een geweldige Experience", zegt bestuurslid Dirk Lubbers.
 • Verhulst gaat niet naar Utrecht: 'Ik heb het hier heel erg naar mijn zin'

  22 september 2020
  EDE - René Verhulst wordt niet de nieuwe burgemeester van Utrecht. "Ik heb nergens op gesolliciteerd", zegt hij tegen Omroep Gelderland.
 • Gemeente Ede belooft meer inclusie en grotere diversiteit

  28 augustus 2020
  EDE - Méér inclusie en grotere diversiteit op de werkvloer. De gemeente Ede heeft belooft daar het komende jaar steviger op in te zetten. De gemeente wil als werkgever een afspiegeling zijn van de samenleving en gelijke kansen bevorderen. Wethouder Hester Veltman (personeel & organisatie) ondertekende namens de organisatie het zogeheten Charter Diversiteit, een intentieverklaring om zich aan dit doel te committeren.
 • Achterkamertjespolitiek in Ede, besluit over zonnepark uitgesteld

  10 juli 2020
  EDE - Er zou donderdagavond definitief duidelijkheid komen over zonnepark Nergena in Bennekom. Maar dat kwam er niet. De gemeenteraad besloot - na bijna drie uur overleg in Edese achterkamertjes - de cruciale stemming uit te stellen. Er komt eerst een integriteitsonderzoek naar raadslid Bram van der Beek (ChristenUnie).
 • Gemeenteraad grijpt in: kosten begraven gaan toch niet omhoog

  09 juli 2020
  EDE - De kosten voor begraven in de gemeente Ede gaan volgend jaar toch niet omhoog. Het college wilde de zogenoemde graf- en begraafrechten honderden euro's duurder maken, maar de gemeenteraad stak daar donderdagavond een stokje voor.

Overig verkiezingsnieuws

 • Marcouch vraagt minuut stilte voor onthoofde Franse leraar

  21 oktober 2020
  ARNHEM - De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch roept inwoners op om woensdagmiddag om 16.30 uur een minuut stilte te houden voor de onthoofde Franse leraar Samuel Paty. Dat doet hij nadat de Franse ambassadeur in Nederland Luis Vassy zijn 'vrienden uit Nederland' vroeg hetzelfde te doen.
 • Fractievoorzitters Ermelo: 'Opzeggen vertrouwen burgemeester niet volgens juiste formele weg'

  21 oktober 2020
  ERMELO - Achteraf gezien is niet de juiste formele weg bewandeld om het vertrouwen op te zeggen in burgemeester André Baars van Ermelo. Dat concluderen alle fractievoorzitters van de gemeenteraad van Ermelo.
 • 'Woningmarkt Arnhem-Nijmegen onder grotere druk, maar oplossing is niet nabij'

  21 oktober 2020
  ARNHEM - De woningmarkt in de regio Arnhem-Nijmegen staat onder toenemende druk. Huizen staan steeds korter te koop, waarbij de prijzen stijgen. Voor de lange termijn zijn er onvoldoende concrete plannen om die problemen het hoofd te bieden. Dat blijkt uit cijfers van adviesbureau Companen.
 • Weerstand is groot tegen komst enorme hoeveelheid zonnepanelen

  20 oktober 2020
  MILLINGEN AAN DE RIJN - Met zonnepanelen hebben ze geen problemen in Millingen aan de Rijn. Met zonneparken ook niet. Maar de schaal waarop nu zonnepanelen neergelegd dreigen te worden is ze toch echt wat te gortig. Het dorp is ruim negen vierkante kilometer groot. Millingenaren die de rekenmachine bij de plannen van de gemeente Berg en Dal pakken, constateren er straks 2 vierkante kilometer aan zonnepanelen naast hun huizen ligt.
 • Gratis mondkapjes voor minima Montferland

  20 oktober 2020
  DIDAM - Minima in Montferland krijgen gratis niet-medische mondkapjes, dat is maandagavond door de gemeenteraad besloten. De regeling geldt voor iedereen met een inkomen tot 120 procent van het minimumloon.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend