Logo De Belofte

EDE - Het college van Ede wil 3,5 miljoen euro bezuinigen op de zorg. Het begrotingstekort in het sociale domein moet zo worden teruggedrongen. Onder andere in de jeugdzorg, de thuiszorg, de schuldhulpverlening en het leerlingenvervoer dreigen veranderingen. Het college stemde dinsdag in met 23 kostenbesparende maatregelen.

door Joukje Beiboer

In totaal was er een tekort van 10 miljoen euro voor de zorg. 6,5 miljoen werd gedicht met eerder afgekondigde maatregelen. En met de nieuw aangekondigde maatregelen moet het structurele begrotingstekort volledig weggewerkt worden. Maar dat betekent wel dat de zorg in Ede op de schop gaat.

Bekijk hier een interview met wethouder Hester Veltman. De tekst loopt door onder de video. 

'Niet altijd nodig' 

Allereerst wil het college dat kritischer gekeken gaat worden of mensen zorg echt nodig hebben. Want volgens het gemeentebestuur wordt nu te vaak 'automatisch' gebruik gemaakt van dure professionele hulp, terwijl dat niet altijd nodig is.

'Incidenten en moeilijkheden horen bij het leven en kunnen in de meeste gevallen opgevangen worden door eigen draagkracht en die van het netwerk', is te lezen in één van de gemeentelijke stukken. 

Vrijwilligers

Ook moet de rol van vrijwilligers in de zorg vergroot worden, 'waardoor kosten worden beperkt'. Volgens het college is deze vorm van steun door vrienden, familie of (vrijwilligers)organisaties ook nog eens 'duurzaam'.

Eerst basisbehoefte in orde 

Als derde wil het college dat kwetsbare mensen eerst geholpen worden aan een woning en werk of een nuttige dagbesteding, voordat zij een intensief zorgtraject ingaan. Het kan pas beter gaan met mensen als eerst hun basisbehoefte in orde is, zo is de gedachte. 

Het college verwacht dat hierdoor minder uitkeringen verstrekt hoeven te worden en de zorgkosten voor Jeugd en Wmo omlaaggaan.

Leerlingenvervoer op de schop? 

Een vierde pijler van de plannen is zelfstandigheid. Mensen moeten zoveel mogelijk zelf kunnen doen. Daarom zou ook het leerlingenvervoer moeten veranderen.

Het college noemt verschillende opties om het leerlingenvervoer goedkoper te maken: beperken van de straal waarbinnen gereisd wordt, leerlingen zelfstandig leren reizen of andere inkoopvoorwaarden stellen.

Mensen moeten ook financieel zelfstandiger worden. Het college wil daarvoor inkomensondersteunende maatregelen herzien. 'Te denken valt aan verlaging van de norm voor toekenning bijzondere bijstand en/of versobering van de inhoud van de inkomensondersteunende maatregelen.'

23 bezuinigingsmaatregelen 

Bekijk hier de lijst met bezuinigingsmaatregelen:  

 • Meer gespecialiseerde praktijkondersteuners in plaats van de huisartsen die mensen doorverwijzen naar de GGZ
 • Dagopvang of logeeropvang voor jeugd beperken tot enkele dagdelen per jaar
 • Thuisondersteuning voor mantelzorgers laten uitvoeren door een schoonmaakbedrijf of werkzoekenden via Werkkracht
 • De financiële waardering voor mantelzorgers verruilen voor een niet-financiële waardering
 • Cliëntenondersteuning gedeeltelijk laten uitvoeren door vrijwilligers
 • Inzet informeel netwerk niet langer vrijblijvend
 • Bij voorkeur heeft iemand eerst een woning en werk voordat diegene een zorgtraject ingaat
 • Kwetsbare mensen worden geholpen aan een onderkomen
 • Thuisondersteuning scheiden in twee producten: een product voor inwoners die zelf regie kunnen voeren en een ander product voor mensen die dat niet kunnen
 • 1 of 2 organisaties voor ambulante begeleiding jeugd subsidiëren
 • Vervangen lichtere vormen van maatwerkvoorziening door gesubsidieerde voorziening
 • Inzetten op laagdrempelige ontmoetingsplekken in wijken in plaats van dagbesteding bij speciale instellingen
 • Leerlingenvervoer herzien om kosten te besparen
 • Beschermd Wonen ombuigen naar begeleid wonen
 • Vervoer sociale domein efficiënter inregelen
 • Inzetten op preventie bij jeugd
 • Inkomensondersteunende maatregelen herzien
 • Terugdringen van oneigenlijk gebruik van zorg
 • Managementfunctie Werkkracht komt te vervallen
 • Toegang tot en procesregie van zorg onderbrengen bij de gemeente
 • Huisartsen en de gemeente hebben meer invloed op de omvang van de jeugd-GGZ
 • Zorg inkopen bij partners die de gemeentevisie op zorg onderschrijven
 • Subsidie verlenen op basis van kwaliteit en prijs en niet één op één op basis van de geschiedenis

De 23 maatregelen alleen zouden 7,5 miljoen euro op moeten leveren. Het college wil een deel van dat geld, 4 miljoen euro, op een andere manier voor het sociale domein gebruiken. 

Visie van gemeente 

In de plannen voor het sociale domein wil de gemeente de regie houden. Bijvoorbeeld door scherpe afspraken te maken met zorgaanbieders. Die moeten werken volgens de visie van de gemeente. 

Uiteindelijk moet het pakket aan maatregelen leiden tot minder bureaucratie in de zorg, stelt VVD-wethouder Veltman. De 23 maatregelen worden de komende tijd verder uitgewerkt en zijn nog niet definitief. Het pakket moet nog door de raad worden goedgekeurd. De gemeenteraad gaat zich er 21 maart over buigen.

De plannen gaan op zijn vroegst in 2020 uitgevoerd worden.

Het laatste nieuws uit Ede

 • Achterkamertjespolitiek in Ede, besluit over zonnepark uitgesteld

  10 juli 2020
  EDE - Er zou donderdagavond definitief duidelijkheid komen over zonnepark Nergena in Bennekom. Maar dat kwam er niet. De gemeenteraad besloot - na bijna drie uur overleg in Edese achterkamertjes - de cruciale stemming uit te stellen. Er komt eerst een integriteitsonderzoek naar raadslid Bram van der Beek (ChristenUnie).
 • Gemeenteraad grijpt in: kosten begraven gaan toch niet omhoog

  09 juli 2020
  EDE - De kosten voor begraven in de gemeente Ede gaan volgend jaar toch niet omhoog. Het college wilde de zogenoemde graf- en begraafrechten honderden euro's duurder maken, maar de gemeenteraad stak daar donderdagavond een stokje voor.
 • Boeren behalen succes, geen meerderheid voor zonnepark in Bennekom

  02 juli 2020
  EDE - Een zonnepark in Bennekom gaat er hoogstwaarschijnlijk niet komen. Het plan kreeg donderdagavond geen meerderheid van de Edese gemeenteraad. De stand was gelijk, er moet op een later moment nog een keer gestemd worden.
 • Omstreden opvang voor daklozen Ede gaat dicht

  25 juni 2020
  EDE - De omstreden noodopvang voor daklozen in Ede gaat per 1 augustus dicht. Dat heeft het Edese college besloten. De gemeente kijkt samen met het Leger des Heils naar een passende woonplek voor de mensen die er nu nog gebruik van maken.
 • Begraven wordt veel duurder, cremeren juist goedkoper

  22 juni 2020
  EDE - Begraven in de gemeente Ede wordt ondanks forse kritiek alsnog honderden euro's duurder ten opzichte van 2019. Dat staat in een voorstel van het college aan de gemeenteraad. Het bijzetten van urnen wordt juist goedkoper.

Overig verkiezingsnieuws

 • Dierenambulance bouwt opvang om minder ver te hoeven rijden

  12 juli 2020
  TIEL - Van aangereden huisdieren tot vogeltjes die uit het nest zijn gevallen. De Tielse dierenambulance rukt zo'n tweeduizend keer per jaar uit. De organisatie heeft zelf geen goede opvang voor de dieren en dat kost veel tijd en geld. Maar als het goed is komt daar binnenkort verandering in.
 • Pizzadozen tussen het papier: afval inzamelen gaat steeds beter, maar nog niet perfect

  11 juli 2020
  GELDERMALSEN - Ruim een kwart van het ingezamelde plastic en drankkartons in Rivierenland bestaat uit stoffen die daar niet in thuis horen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Nedvang. De regio Rivierenland levert sinds de invoering van een nieuw afvalsysteem wel zo'n 45 procent minder restafval aan.
 • Arnhemse raad spreekt ongenoegen over college uit, excuses wethouder

  10 juli 2020
  ARNHEM - De Arnhemse gemeenteraad sprak donderdagavond in grote meerderheid haar ongenoegen uit over het handelen van het college. Er zou sprake zijn van gebrekkige ondersteuning en informatievoorziening en te weinig transparantie.
 • Fractie DENK verlaat uit protest Arnhemse raadszaal

  10 juli 2020
  ARNHEM - De fractie van DENK Verenigd Arnhem heeft donderdagavond uit protest de Arnhemse raadszaal verlaten. In hun ogen werd het hen niet gegund om een voorstel kort toe te lichten, omdat ze door hun spreektijd heen waren. Later op de avond werd wel aan alle fracties extra tijd toegekend. "Zo ga je niet met elkaar om", zegt fractievoorzitter Yildirim Usta, nadat hij boos de zaal uitliep.
 • Lagere huur en een aardgasvrije woning, bewoners hoeven alleen maar 'ja' te zeggen

  10 juli 2020
  NIJMEGEN - De 220 nieuwe huurwoningen in de Nijmeegse volkswijk Jerusalem kunnen toch aardgasvrij gebouwd worden. Woningcorporatie Talis, de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland hebben de handen ineen geslagen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend