Logo De Belofte

RHEDEN - Komen er windmolens in Rheden? Daarover moet in de komende tijd meer duidelijkheid komen. De gemeente start een onderzoek naar de mogelijkheid voor windmolens. Het is een flinke ommezwaai ten opzichte van het eerdere college, maar ook Rheden moet zich houden aan de klimaatdoelstellingen. En dit kan daar bij helpen.

Het onderzoek richt zich op een gebied tussen de IJssel en de provincialeweg van Arnhem naar Zutphen, bevestigt een gemeentewoordvoerder. Maar er is nog niets zeker, benadrukt zij. Het kan ook zijn dat uit de bevindingen naar voren komt dat het allemaal niet mogelijk is.

Grootste knelpunt in Rheden is ruimte; vanwege landgoederen, landbouwgronden en natuurgebieden zoals de Posbank is veel grond uitgesloten voor windmolens.

Rheden loopt achter

Toch moet Rheden wel aan de bak, wil het de klimaatdoelstellingen behalen. Uit gemeentelijke stukken blijkt dat Rheden achterloopt op het besparen van energie en het duurzaam opwekken ervan.

Er staat onder meer: 'Als wij onze concrete doelstellingen de komende jaren alsnog willen behalen, dan moeten wij werk maken van het bouwen van windturbines, zonnevelden en alternatieve energiebronnen.'

Er mag overigens sinds januari ook in regioverband worden opgetrokken bij het neerzetten van zonnevelden en windmolens.

Vrijblijvend?

Wethouder Dorus Klomberg zegt in het stuk: 'Het is niet langer de vraag of wij windturbines, zonnevelden en andere installaties voor het opwekken van duurzame energie toestaan op ons grondgebied. Het is alleen nog de vraag waar dat dan het beste kan.'

Op de vraag of het onderzoek dan wel zo vrijblijvend is, antwoordt de woordvoerder dat, ook al is de locatie wellicht geschikt, de komst van windturbines nog altijd hangt op de investering die bedrijven vervolgens willen doen. Want de gemeente zal niet zelf investeren in de turbines.

'Energiemaatschappijen moeten de afweging maken of het rendabel is. Ook lokale burgerinitiatieven moedigt Rheden aan. Zo is er in Ellecom een initiatief voor zonnepanelen. Maar dat ligt op provinciegrond. De wethouder heeft gezegd het project te omarmen, maar beslist hier niet over.'

Ommezwaai

Ten opzichte van het eerdere college is het standpunt over het gebied waar nu naar wordt gekeken een flinke ommezwaai. Onder het vorige college was de komst van windmolens daar onbespreekbaar.

Het nieuwe college van VVD, ChristenUnie, PvdA, D66 en CDA liet meteen al weten hier anders in te staan. Dat zet het bestuur nu kracht bij, door onder meer een onderzoek naar de haalbaarheid van windmolens op te zetten.

Rheden wil in 2023 16 procent van de energiebehoefte in de gemeente duurzaam opwekken.

Zie ook:

Het laatste nieuws uit Rheden

 • Rheden viert in 2022 Keti Koti

  08 juli 2021
  RHEDEN - In Rheden wordt volgend jaar Keti Koti gevierd. PvdA, D66 en GroenLinks dienden een motie in om de afschaffing van de slavernij te vieren met bijvoorbeeld vlaggen of een wandeling. Het voorstel haalde een nipte meerderheid van veertien voor en elf stemmen tegen.
 • Geen huur voor gebruikers van Rhedense sportaccommodaties

  24 april 2020
  RHEDEN - Gebruikers van de gemeentelijke sportaccommodaties (sporthallen, gymzalen, sportvelden en zwembaden) in de gemeente Rheden hoeven tijdelijk geen huur te betalen. De huur vanaf 16 maart tot en met april wordt terugbetaald en de facturen voor de periode daarna worden niet gestuurd tijdens de hele coronacrisis
 • Rheden krijgt nieuw maaibeleid voor meer biodiversiteit

  21 april 2020
  RHEDEN - Het gaat steeds slechter met de insecten. Daarom kiest gemeente Rheden voor meer biodiversiteit en gaat daarom een aantal gazons minder vaak maaien. Er wordt vanaf nu nog maar twee keer per jaar gemaaid.
 • Veel belangstelling voor app die Overbetuwenaren uit de bijstand moet helpen

  04 december 2019
  ELST - De gemeente Overbetuwe lanceerde in november een mobiele app om burgers in de bijstand aan een baan te helpen. Inmiddels hebben meer dan 150 van de ongeveer 700 bijstandsgerechtigden de applicatie in gebruik.
 • Maximumsnelheid op A348 moet omlaag, vindt de gemeente Rheden

  30 oktober 2019
  RHEDEN - De maximumsnelheid op de A348 moet terug van 120 naar 100 kilometer per uur. Dat moet gelden voor het hele traject tussen de A12 en de afslag Dieren/Doesburg. De gemeenteraad droeg wethouder Gea Hofstede dinsdagavond unaniem op hiervoor te lobbyen bij de provincie.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend