Logo De Belofte

- Zes gemeenten hebben een groot tekort en nog eens 22 gemeenten moeten het tekort aanvullen vanuit de reserves. De kosten voor de jeugdzorg zorgt voor problemen bij Gelderse gemeenten. In totaal is er zeker een tekort van 69 miljoen euro.

door Gerwin Peelen

De gemeenten hebben gezamenlijk de kosten voor 2019 begroot op 481 miljoen euro. Dat is 39 miljoen euro meer dan vorig jaareen stijging van meer dan 8 procent. De kosten zijn in kaart gebracht door de provincie Gelderland, na een motie van meerdere partijen in Provinciale Staten.

Bovendien zijn dertien gemeenten nog bezig om in kaart te brengen wat de tekorten precies zijn. Slechts tien gemeenten hebben geen tekort.

Toch onderzoek provincie

Vorige maand werd duidelijk dat gedeputeerde Jan Markink wilde wachten op ontwikkeling op een landelijk niveau, maar na berichtgeving van Omroep Gelderland drongen PvdA en CDA erop aan om toch met een eigen onderzoek te komen. Dat heeft Markink nu gedaan.

De gemeenten die grote tekorten hebben en die niet kunnen dekken vanuit reserves zijn Arnhem, Apeldoorn, Buren, Renkum, Zevenaar en Doetinchem. Overigens is het bij veel gemeenten lastig om een exact aantal te noemen omdat het potje jeugdzorg onder het sociaal domein valt en de scheiding tussen de kostenposten niet altijd even duidelijk is.

Zie ook: Miljoenen tekort in jeugdzorg, maar provincie stelt groot onderzoek uit

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend