Logo De Belofte

GROESBEEK - De kogel is door de kerk. Miljonair Kees Koolen gaat zijn plannen voor een melkfabriek in Groesbeek verder uitwerken. Na een voorzichtig jawoord van de raad in het najaar van 2018 blijkt, volgens zijn adviseurs, dat ook omwonenden een zuivelverwerkend bedrijf meer zien zitten dan dat er opnieuw kippen worden gehouden aan de Dennenkamp in Groesbeek.

door Karel de Jong

Op de plek van de toekomstige melkfabriek zaten in het verleden ruim tweehonderd duizend kippen. Tot ergernis van de buurt die zich vooral beklaagde over stankoverlast. Nadat de Raad van State aan die illegale situatie een einde maakte, kocht Kees Koolen de stallen op een veiling. 

Nipte meerderheid voor melkfabriek

Zijn plannen om er een melkverwerkend bedrijf te vestigen stuitten aanvankelijk op verzet. Onder meer vanwege de verwachtte overlast door de aan- en afvoer van zuivelproducten. Er passeerden nog andere plannen de revue, zoals een woonconcept. Maar de gemeenteraad bleef verdeeld, terwijl Kees Koolen ondertussen doorging met de mogelijkheid om er dan toch weer kippen te gaan houden. In het najaar koos de raad van Berg en Dal daarom eieren voor haar geld en besloot met een nipte meerderheid om toch de melkfabriek toe te staan.

De kogel is door de kerk. Miljonair Kees Koolen gaat zijn plannen voor een melkfabriek in Groesbeek verder uitwerken. Na een voorzichtig jawoord van de raad in het najaar van 2018 blijkt, volgens zijn adviseurs, dat ook omwonenden een zuivelverwerkend bedrijf meer zien zitten dan dat er opnieuw kippen worden gehouden aan de Dennenkamp in Groesbeek.

'Als goede buren in gesprek blijven'

Doel is om een innovatief en duurzaam bedrijf te ontwikkelen, die onder andere zuivel ui de omgeving zal verwerken. Adviseur Marcel Schiphorst, die werkt voor Koolen, zegt dat zij aandacht besteden aan de bezwaren van raadsleden, buren en andere belanghebbenden  Schiphorst: 'We kunnen het niet iedereen 100% naar de zin maken, maar het directe contact wordt gewaardeerd. We willen als goede buren met elkaar in gesprek blijven en elkaar zoveel mogelijk tegemoet komen.' 

Verwerking van zuivel uit de streek

Schiphorst zegt dat een groot deel van de bezwaren is weggenomen. 'Eenieder beseft dat er een invulling voor het gebouw tegen de kern van Groesbeek aan moet komen.' Volgens hem is het plan om op den duur ook zuivel uit de omgeving te verwerken in de fabriek positief ontvangen. 'In samenwerking met het burgerinitiatief ‘Naar een duurzame Ooijpolder’ wordt bekeken hoe de melkveehouderij in de regio verduurzaamd kan worden in combinatie met prijszekerheid voor de boeren.'

Nu duidelijk is dat er een melkfabriek komt wordt er onder meer onafhankelijk onderzoek verricht naar de gevolgen voor het verkeer. De uitkomsten daarvan worden op zijn vroegst in het najaar van 2019 verwacht. 

Zie ook:

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend