Logo De Belofte

EDE - Door het college van burgemeester en wethouders is dinsdag het Integraal Veiligheidsplan vastgesteld. De negen thema’s zijn: Wijkveiligheid, ondermijning, jeugdcriminaliteit, High Impact Crimes, preventie radicalisering en tegengaan polarisatie, aanpak personen met verward gedrag, veilig uitgaan, rampen- en crisisbeheersing en verkeersveiligheid.

Het Integraal Veiligheidsplan schetst de ambities van het college van B en W voor een zo goed en veilig mogelijk woon- en leefklimaat voor inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente Ede. De gemeente heeft de regie over het lokale veiligheidsbeleid. Hierbij zoekt de gemeente afstemming met de veiligheidspartners zoals politie en het openbaar ministerie.

Lokaal veiligheidsbeleid

Volgens burgemeester Verhulst zijn de veiligheidscijfers van de afgelopen periode positief: ‘Toch is het noodzakelijk om alert te blijven. Dit plan geeft onze focus weer voor de komende vier jaar en maakt zichtbaar wat we willen bereiken.’

De gemeente heeft de regie over het lokale veiligheidsbeleid. Hierbij zoekt de gemeente afstemming met de veiligheidspartners zoals politie en het openbaar ministerie.

Veiligheid boven alles

Het veiligheidsplan heeft nauwe verbinding met verschillende beleidsterreinen van de gemeente zoals jeugdzorg en welzijn, wonen, mobiliteit, participatie en handhaving. Ook bij de wijkteams staat veiligheid hoog op de agenda.

https://www.ede.nl/nieuws/aanpak-ondermijning-verkeersveiligheid-woninginbraken/

 

 

Door: Mediapartner Omroep Ede

Het laatste nieuws uit Ede

Overig verkiezingsnieuws

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend