Logo De Belofte

ELBURG - De gemeenteraad van Elburg heeft recent een motie aangenomen over Time Out Plek Elburg (TOP). Time Out Plek Elburg is een veilige en rustige opvanglocatie voor kwetsbare inwoners, die tijdelijk en acuut andere huisvesting nodig hebben. Het is een samenwerking tussen lokale zorgaanbieders, woningcorporatie UWOON, de gemeente Elburg, kerken, maatschappelijk werk en vrijwilligers.

De ChristenUnie nam het initiatief voor de motie, zodat het tijdelijke pilotproject na 2018 structureel kan blijven bestaan. De motie is met een ruime meerderheid door de gemeenteraad aangenomen. In 2019 wordt Time Out Plek Elburg in de raad geëvalueerd en krijgt het mogelijk een structureel vervolg.

EBC Zorg doet de coördinatie en administratie van Time Out Plek Elburg. Naar aanleiding van de motie heeft ChristenUnie Elburg een bezoek gebracht aan EBC Zorg, waarbij informatie werd gedeeld over het TOP-project en andere ondersteuning die EBC Zorg op de Noord-West Veluwe biedt.

Innovatieve samenwerking in de zorg

Raadslid Jan Karreman: 'Time Out Plek Elburg is wat mij betreft letterlijk een TOP-project. Het is innovatief, lokale organisaties maken het samen mogelijk en kwetsbare inwoners houden zelf zoveel mogelijk de regie in een voor hen bekende omgeving. TOP heeft ook een preventieve werking. Het kan voorkomen dat op een later moment zwaardere ondersteuning en intensieve zorg nodig zijn.'

Nog geen financiering lange termijn

Om TOP te laten blijven bestaan is een vervolg nodig. Het gaat nu nog om een pilot en de financiering voor de langere termijn is nog niet geregeld. De kosten van het initiatief zijn beperkt en het voorkomt op termijn hoge kosten voor zorg en begeleiding. Er is nog wel meer aandacht nodig voor het project, zodat de bekendheid groeit bij inwoners en zorgprofessionals. ChristenUnie Elburg steunt het project en blijft ook in 2019 vragen om aandacht voor dit unieke voorbeeldproject.

Meer informatie over Time Out Plek Elburg is te vinden op www.ebczorg.nl/time-out-plek-elburg.

Door: Mediapartner Lokale Omroep Elburg

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend