Logo De Belofte

BEMMEL - GroenLinks in Lingewaard wil dat de gemeente de helpende hand biedt aan bewoners die door bodemverzakking schade hebben aan hun woning. De partij wil dat de gemeente gedupeerden een gunstige lening verstrekt voor herstel.

De afgelopen tijd heeft de gemeente al zo'n zestig meldingen ontvangen van bewoners die kampen met verzakte huizen. Volgens hen komt dat door de droogte van het afgelopen jaar. GroenLinks wil dat de gemeente een informatiebijeenkomst organiseert voor gedupeerden en vindt dus dat de gemeente moet bijspringen met een gunstige lening voor herstel. 

'Extra hypotheek voor schade door verzakking geen optie'

Daarmee zouden ze de noodzakelijke voorzieningen kunnen betalen die verdere verzakking en hogere kostenposten voorkomt. De kosten voor herstel zijn aanzienlijk. Stabilisatie van het huis van Henk van de Krol uit de gemeente Lingewaard kostte 20.000 euro. Ook moest de riolering worden verlegd en de tuin opnieuw worden aangepakt. En dan moet het herstel van de buitenmuur en de restauratie binnen nog gebeuren. Inge Sloot van GroenLinks Lingewaard:  'Voor mensen die net een huis hebben gekocht is een extra hypotheek nemen vaak geen optie.'

Lingewaard: 'lage waterstand aannemelijke oorzaak'

De gemeente Lingewaard noemt de lage waterstand als aannemelijke oorzaak van de scheuren en verzakkingen. Vreemd genoeg wees de gemeente eerder deze week in dagblad De Gelderlander die oorzaak nog voor de hand. Gedupeerde Henk van de Krol had zich daar boos over gemaakt. 'Ook de projectleider klimaatverandering en grondwaterstand die bij ons kwam kijken riep direct dat de lage waterstand niet de oorzaak was. Alsof ze zich wilden indekken. En dan lees ik in de krant dat volgens de gemeente het verkeer de oorzaak zou zijn. Als je het niet weet moet je niets zeggen!'

Henk van de Krol wijst erop dat er jaren zwaar vrachtverkeer is langsgereden van ontzander K3. 'Toen ontstonden er wel barstjes in de muren, maar niet zulke grote scheuren als nu, laat staan verzakkingen. Deze schades ook aan andere huizen, zijn de afgelopen maanden ontstaan.'

'Vaker lage waterstanden verwacht door klimaatverandering'

Uit het antwoord aan Omroep Gelderland van de gemeente Lingewaard blijkt dat er dus wel degelijk rekening wordt gehouden met de lage waterstand als oorzaak voor de schade. 'Omdat de verwachting is dat deze lage grondwaterstanden vaker gaan voorkomen door klimaatverandering, heeft de gemeente drie maanden geleden opdracht gegeven aan een extern bureau om de situatie binnen onze gemeentegrenzen te onderzoeken en analyseren.'

Mogelijke aanpassing grondwaterbeleid

Daarnaast neemt Lingewaard met elf andere gemeenten en Waterschap Rivierenland deel aan een regionale klimaatstresstest. In deze test wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van de klimaatverandering waarbij wordt getest op vier onderdelen: wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen. 'Zowel het onderzoek als de stresstest, geven mogelijk aanleiding om het gemeentelijk grondwaterbeleid aan te passen en concrete maatregelen te nemen.'

 

Door: Karel de Jong

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend