Logo De Belofte

NIJMEGEN - Wethouder Tiemens hoopt op begrip bij Nijmegenaren die moeten wachten tot de gemeente in hun wijk de overlast van kamerverhuur gaat aanpakken. Dat zegt ze in antwoord op vragen van de SP. De prioriteit ligt momenteel bij zes probleemgebieden. Maar bewoners die niet in die wijken wonen, moeten van de wethouder misstanden toch blijven melden.

De SP vraagt zich af wat het doet met het vertrouwen van bewoners uit bijvoorbeeld de Professorenbuurt dat er nu niets gedaan wordt met hun meldingen.

'Blijf wel melden!'

Het antwoord van B&W: 'Het college hoopt op begrip van de bewoners dat niet alle zaken tegelijk kunnen worden aangepakt...We adviseren de bewoners niettemin om overlast door kamerverhuur wel te blijven melden. Want zo krijgen we een goed overzicht en kunnen we onze aanpak richten op de gebieden met de meeste overlast van kamerverhuur.'

Verder wil het college er beter voor zorgen dat mensen antwoord krijgen op hun klachten, 'ook al zal dat niet altijd het meest gewenste antwoord zijn. In extreme individuele situaties zal de ODRN (Omgevingsdienst Regio Nijmegen, red.) overigens wel handhavend optreden.'

Verplaatsing van verkamering naar buurten waar (nog) geen handhaving is?

De SP vreest dat het probleem van verkamering zich zal verplaatsen naar buurten waar niet gehandhaafd wordt. Maar het college is het daar niet mee eens. 'We verwachten niet dat verkamering zich zal verplaatsen. Van handhaving gaat een preventieve werking uit, en de meeste mensen willen gewoon voldoen aan de regels.'

'Verhogen vergunningskosten heeft geen zin voor handhaving'

Er is nu simpelweg te weinig capaciteit om overal handhavend op te treden tegen woningen die illegaal omgezet zijn in kamerverhuurpanden. Maar dat zal volgens de wethouder niet veranderen als de kosten voor een omzettingsvergunning worden opgehoogd en het kan ook niet, zegt zij. 'Het is wettelijk niet toegestaan leges in te zetten voor zaken die niet aan de vergunningverlening zijn gerelateerd. Het is dus geen optie om met veel hogere leges een handhavingsaanpak te financieren.

'Voorzichtig tevreden over handhaving'

Er worden op dit moment 117 gevallen onderzocht van woningen die illegaal verkamerd zijn. Daarvan zijn er 35 aan het licht gekomen doordat de ODRN zelf onderzoek heeft ingesteld. De rest kwam naar voren na klachten van omwonenden. 'Gezien de beschikbare middelen en capaciteit is het college hier voorzichtig tevreden over.'

'Liegt de wethouder of verdraait zij de feiten?'

Ralf Nieuwenhuijsen van bewonersplatform Kamerbreed heeft overigens geen hoge pet op van dat eigen onderzoek door de ODRN. 'Wij hebben een inventarisatie gedaan onder onze leden over de handhavingsverzoeken die zij hebben gedaan en er is er geen één handhavingstraject gestart door de ODRN. Het zelf onderzoek van de ODRN moet je dus lezen als: hebben wij ontvangen maar we doen er niets mee! Is het antwoord van onze wethouder dan een leugen of een verdraaiing van de feiten? Wie het weet mag het zeggen.'

Mogelijke oplossing voor truc via bedrijfspanden

Dit voorjaar gaat wethouder Tiemens bekijken of het mogelijk is om ook regels op te stellen die moeten voorkomen dat bedrijfspanden worden omgezet in kamerverhuurpanden. Omwonenden klagen erover dat eerst huizen veranderen in bedrijfspanden om vervolgens te worden omgezet in verhuurpanden. Mogelijk kan de wethouder dit voorkomen via het bestemmingsplan van de buurten waar het om draait.

Door: Karel de Jong

Het laatste nieuws uit Nijmegen

 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Subsidie voor slopen oude brommers en snorfietsen vanaf 1 oktober weer beschikbaar

  28 september 2021
  NIJMEGEN - Per 1 oktober 2021 kunnen Nijmegenaren weer gebruikmaken van een subsidieregeling voor het laten slopen van een een oude brom- of snorfiets van voor 2011. Deze subsidie was eerder in 2021 beschikbaar, maar was door het grote aantal aanvragen binnen drie maanden op. De gemeente Nijmegen stelt nu 200.000 subsidie beschikbaar voor 2021 en 2022 of totdat het budget op is.
 • Subsidieregeling groendaken en groene gevels Nijmegen succes: ophoging budget nodig

  28 september 2021
  NIJMEGEN - De subsidieregeling die in Nijmegen per 1 januari van dit jaar van kracht is voor het realiseren van groendaken en groen gevels is zo’n succes dat in september het subsidieplafond al bereikt is. Daarom wil het college het subsidieplafond eenmalig verhogen met 50.000 euro, zodat ook aanvragen die in wacht staan doorgang kunnen vinden.
 • Nog dit jaar zelfbewoningsplicht en anti-speculatie in Beuningen

  27 september 2021
  BEUNINGEN - De gemeente Beuningen wil nog dit jaar verbeteringen aanbrengen op de woningmarkt. Drie weken geleden verklaarde het college van B&W dat men volgend voorjaar met een voorstel zou komen voor de invoering van zelfbewoningsplicht op de woningmarkt, evenals een anti-speculatie beding. Nu heeft de gemeenteraad besloten om beide maatregelen dit jaar nog in te voeren.
 • Jan Wijnia geïnstalleerd als interim-wethouder Nijmegen, Tiemens neemt afscheid

  01 september 2021
  NIJMEGEN - Jan Wijnia is namens GroenLinks woensdagavond geïnstalleerd als interim-wethouder op de portefeuille duurzaamheid, wonen en mobiliteit. Hij zal deze functie invullen tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Harriët Tiemens heeft afscheid genomen als wethouder op deze portefeuille en wordt directeur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend