Logo De Belofte

NUNSPEET - De door het college van B&W ingediende begroting 2019-2022 wordt door de politieke partijen positief beoordeeld.

Alle partijen hebben schriftelijk hun commentaar aangeleverd en de daarin gestelde vragen zijn ook door het college voor het merendeel schriftelijk beantwoord. Donderdag 1 november zullen de partijen met het college in debat gaan, maar vuurwerk zal er niet komen. Dat is toch al een kenmerk van de Nunspeetse politiek. Wel hebben de fracties in hun beschouwingen vooral vragen gesteld en om extra aandacht gevraagd voor een aantal speerpunten.

'Extra aandacht voor jeugdzorg'

Zo is voor een aantal partijen, CDA, CU en SGP de financiering van de jeugdzorg een belangrijk item waar extra aandacht voor wordt gevraagd. Gemeentebelang mist de jongerenraad en vraagt het college of daar nog impuls aan gegeven kan worden. Bijna alle partijen vragen met betrekking tot de visie op toerisme, aandacht voor steun aan kunst en cultuur. Gemeentebelang en VVD vragen aandacht voor een aantrekkelijke kust langs het Veluwemeer, waarbij de Kabelbaan (GB) voor de VVD een utopie is.

Ook het onderwerp onderwijs wordt in de commentaren vaak genoemd. Hoe staat het met het Junior College, hoe staat het met de nieuwbouw van de Da Costaschool in Elspeet en Gemeentebelang vraagt extra aandacht voor het openbaar onderwijs.

Ondertunneling spoor

Uiteraard wordt aandacht gegeven aan de ondertunneling van het spoor. Een project dat mogelijk duurder uit zal vallen dan gewenst. Voor de VVD mag hiervoor desnoods (als uitzondering) de BTW worden verhoogd. Met 2% bezuinigen op de totale begroting kom je ook een heel eind.. SGP maakt zich zorgen over de voortgang van dit project.

Ook de woningbouw wordt in alle commentaren genoemd. De SGP heeft twijfel bij het plan ’t Hul-Noord. Zij willen dat een balans gevonden wordt tussen eigendom en natuurbehoud. Oppassen voor te veel woningbouw of woonwijkjes in de buitengebieden. De PvdA waarschuwt voor bouwen voor leegstand op termijn.

Wachttijden gemeentehuis wegwerken

Enkele partijen geven aan dat de bereikbaarheid in het gemeentehuis moet verbeteren. Nu soms te lange wachttijden of in de wacht gezet worden. De verdere digitalisering is onontkoombaar, maar blijf wel zorgen dat het persoonlijk contact mogelijk blijft, ook in het gemeentehuis. Het CU pleit voor een ,versimpelteam’ em ambtenaren bij te scholen in de communicatie naar buiten.

Verder wordt gevraagd om aandacht voor integratie van statushouders en werk voor mensen met een beperking. Dit kan beter volgens de CU. ,,moet het zijn beter meedoen of volwaardig meedoen, is de retorische vraag. Gemeentebelang vraagt aandacht voor de jobcoach.

Aan duurzaamheid worden ook de nodige teksten gewijd. De PvdA ziet hier veel woorden aan gewijd, maar nog te weinig daden. Het CDA roept op tot duurzaam denken en doen.

Voor de Algemene Beschouwingen donderdagavond is al schriftelijk het nodige gras weggemaaid, toch zullen er nog voldoende vragen en discussies overblijven om als raad met het college te kunnen 'stoeien’, waarna de begroting 2019-2022 de goedkeuring zal kunnen wegdragen. Wie dit alles wil volgen kan afstemmen op RTV Nunspeet. De Algemene Beschouwingen beginnen donderdagmiddag 1 november om 17.00 uur.

Door: Mediapartner RTV Nunspeet

Het laatste nieuws uit Nunspeet

 • CU Nunspeet roept op: 'politie, werk mee aan Handle with Care!'

  07 juli 2020
  NUNSPEET - Op advies van de landelijke politie werkt de politie op de Noord-Veluwe niet mee aan Handle with Care. Dat vindt de ChristenUnie (CU), evenals het college van burgemeester en wethouders, teleurstellend. De lokale fractie trekt daarom aan de bel bij de fractie in de Tweede Kamer. “Misschien kan de landelijke politie vanuit het kabinet aangespoord worden dit standpunt te herzien,” vindt CU-raadslid Jennifer Elskamp.
 • 'Tankstation moet plaatsmaken voor nieuw stationsgebied Nunspeet'

  17 juni 2020
  NUNSPEET - Er gaan steeds meer stemmen op binnen de gemeenteraad van Nunspeet om het tankstation aan de Nijverheidsweg op te laten kopen door de gemeente. Daarmee zou er meer ruimte moeten komen voor de ingrijpende verbouwing van het stationsgebied in Nunspeet. Dat blijkt tijdens een technische bespreking van de plannen. 
 • Wethouder Gert van den Berg van Nunspeet stopt

  17 juni 2020
  NUNSPEET - Gert van den Berg heeft de gemeenteraad van Nunspeet meegedeeld per 1 augustus te stoppen als wethouder van de gemeente Nunspeet. Per 1 augustus 2020 wordt hij Manager Jeugd GGZ & Wmo bij de Dimence Groep.
 • SGP stelt vragen over betrokkenheid bedrijven bij onderhoud Elspeet

  29 mei 2020
  ELSPEET - Op dit moment is de gemeente Nunspeet bezig met onderhoud aan het kruispunt Nachtegaalweg-Staverdenseweg in Elspeet. Dat onderhoud is hard nodig. Hierdoor is de doorgaande weg afgesloten. Wat de SGP steekt is de communicatie met de betrokken ondernemers.
 • 'Hier wachten de mensen al jaren op', ingrijpende verbouwing stationsgebied Nunspeet

  28 mei 2020
  NUNSPEET - De kogel is door de kerk: het stationsgebied in Nunspeet gaat volledig op de schop. Na jaren van praten en debatteren heeft de gemeenteraad van Nunspeet donderdag unaniem ingestemd met de verbouwplannen.

Overig verkiezingsnieuws

 • Grote veranderingen raadsfractie PvdA Hattem

  12 augustus 2020
  HATTEM - De raadsfractie van de PvdA zal na het zomerreces een behoorlijke verandering ondergaan. De huidige fractievoorzitter, Marie-Lupe Stapper, heeft te kennen gegeven -wegens drukke werkzaamheden in combinatie met een nieuwe studie- te stoppen als fractievoorzitter en raadslid. Ook Geert Winkel heeft, na eigen afweging, besloten om zijn raadslidmaatschap te beëindigen.
 • Teunis verbouwt eigen groenten op zorglandgoed: 'Ik hoop zo de honderd te halen'

  09 augustus 2020
  RUMPT - Linge's Zorglandgoed opende precies een jaar geleden in het Betuwse Rumpt. Een verpleeghuis voor ouderen waar een huiselijke sfeer en buitenleven voorop staan. Omliggende gemeenten zijn enthousiast en zelfs vanuit Brussel is belangstelling.
 • Snelle oplossing in zicht voor lekkende vaten

  07 augustus 2020
  DOETINCHEM - Doetinchem streeft er naar om begin september te kunnen beginnen met het opruimen van 1300 vaten met giftig blusschuim op industrieterrein De Huet. Volgens burgemeester Mark Boumans is er zicht op een snelle oplossing door het water te filteren van de giftige PFOS-stoffen.
 • Arnhem haalt tijdens hittegolf meer afval op tegen de stank

  05 augustus 2020
  ARNHEM - Arnhem zal tijdens de verwachte hittegolf vaker afval ophalen. Dat laat de gemeente weten. Warme periodes met broeierigheid kunnen namelijk extra stankoverlast veroorzaken, vooral bij groente-, fruit- en tuinafval (gft).
 • Buurt wint: 'Mensen met onbegrepen gedrag' niet naar Doornspijk

  05 augustus 2020
  DOORNSPIJK - Een opluchting voor bewoners van de Berkenweg in Doornspijk: het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag besloten dat er geen 'mensen met onbegrepen gedrag' bij hen in de straat geplaatst mogen worden. Een vergunningsaanvraag van Stuyvenzand werd daarom afgewezen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend