Logo De Belofte

MALDEN - De gemeente Heumen heeft over 2017 een bedrag van 1.491.137 euro overgehouden. Bij de opstelling van de begroting 2017 werd nog een resultaat verwacht van 110.000 euro. Het positieve resultaat van bijna 1,5 miljoen euro wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door een aantal grote incidentele meevallers.

Zo leverde de verkoop van de voormalige bibliotheek in Malden 750.000 euro op, de verkoop van kavel Sluisweg 117.000 euro en kwam er 284.000 euro vrij van een voorziening voor de monumentale kerken in eigendom van de gemeente en ontving Heumen 316.000 euro in verband met de sociale uitkeringen.

Het college van B&W kijkt in de jaarrekening ook inhoudelijk terug op de zaken die in 2017 zijn gerealiseerd. Er is onder andere veel aandacht uitgegaan naar de verdere doorontwikkeling van de taken die de gemeente heeft overgenomen van het rijk, op het gebied van de wet maatschappelijke ondersteuning, de jeugdzorg en de participatiewet.

Daarnaast is het college aan de slag gegaan met de invoering van de omgevingswet, is er gewerkt aan de voorbereidingen en aanbesteding voor de bouw van het nieuwe Sportcentrum in Malden en aan de herontwikkeling van het Werklandschap in Overasselt. Bij deze projecten is maximaal aandacht besteed aan duurzaamheid, bijvoorbeeld door gasloos bouwen.

Door: Karel de Jong

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend