Logo De Belofte

CULEMBORG - Het college van B en W heeft in het coalitie-akkoord beschreven welke plannen ze de komende vier jaar wil uit voeren. Hieronder kunt u een samenvatting lezen uit het bestuursakkoord over wonen.

Uit het bestuursakkoord:

Het college belooft:

 • Er wordt een participatieproject gestart om te onderzoeken at mogelijkheden zijn om alle groepen ouderen te betrekken, ook zij die niet zo snel meedoen aan een participatietraject
 • Er is aandacht voor het verbeteren van re-integratiekansen van mensen met een uitkering door minder regels te stellen en meer vertrouwen te hebben in keuzes die mensen zelf maken, met aandacht voor maatwerk en nabijheid
 • Er wordt een participatietraject gestart om te onderzoeken op welke manier we effectief de basisvaardigheden van onze inwoners kunnen versterken
 • We komen met voorstellen zodat inwoners met een beperking in Culemborg kunnen (blijven) wonen
 • Er wordt een beleid gemaakt hoe we mensen kunnen helpen (liefst lokaal) die dak- en thuisloos dreigen te worden
 • Er wordt een participatietraject gestart om te onderzoeken hoe een actief, lokaal programma eruit zou zien om meer banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Een klimaatbestendigheidsplan voor de stad maken met maatregelen gericht op versterking van het (aanwezige) groen en water(structuren) en het verminderen van het verhard oppervlak

Het laatste nieuws uit Culemborg

 • Culemborg heeft bijna een nieuwe wethouder

  17 maart 2020
  CULEMBORG - Culemborg heeft een gegadigde gevonden voor de wethouderspost, die vacant was geraakt door het vrijwillige vertrek van CDA-wethouder Simon Buwalda. Het gaat om Sascha Baggerman, oud-gedeputeerde van de provincie Noord-Holland.
 • Nieuwe wethouder Culemborg: partijlidmaatschap niet nodig

  11 februari 2020
  CULEMBORG - De gemeenteraad van Culemborg is na het vertrek van CDA-wethouder Buwalda, vorige maand, op zoek naar een nieuw collegelid. De nieuwe wethouder hoeft geen lid te zijn van een politieke partij. Dat staat in de omschrijving van de vacature, die dinsdag is geplaatst op de site van de gemeente Culemborg.
 • Culemborg zoekt nieuwe wethouder na vertrek Buwalda

  30 januari 2020
  CULEMBORG - De zeven partijen in de Culemborgse gemeenteraad, die anderhalf jaar geleden het raadsakkoord hebben ondertekend, gaan op zoek naar een nieuwe wethouder. Dat is nodig na het plotselinge vertrek van CDA-wethouder Simon Buwalda, vorige week.
 • Culemborg: onafhankelijk onderzoek naar opheffing Fair Play

  18 oktober 2019
  CULEMBORG - De gemeenteraad van Culemborg laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de opheffing van voetbalvereniging Fair Play. De club hield zes jaar geleden op te bestaan, toen er op sportpark De Sprokkelenburg niet meer gespeeld kon worden en er geen alternatieve velden voorhanden bleken.
 • Gelderlandfabriek Culemborg heeft dringend geld nodig

  18 oktober 2019
  CULEMBORG - Cultureel podium de Gelderlandfabriek in Culemborg verkeert in acute geldnood. Volgens Henk Jan Letteboer van de Gelderlandfabriek is er voor de komende twee jaar 150.000 euro nodig om tot een gezonde bedrijfsvoering te komen.

Overig verkiezingsnieuws

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend