Logo De Belofte

AALTEN - Het college van B en W heeft in het coalitie-akkoord beschreven welke plannen ze de komende vier jaar wil uit voeren. Hieronder kunt u een samenvatting lezen uit het bestuursakkoord over wonen.

Uit het bestuursakkoord:

Het college belooft:

  • De omgevingswet zal in 2021 een feit zijn
  • We willen natuur, landschap en landbouw nog meer op elkaar afstemmen, terwijl we oog hebben voor de verdienmodellen van het agrarisch bedrijf en kleinschalige bedrijvigheid die inspeelt op de behoefte van recreanten
  • Onacceptabele leegstand moet worden aangepakt met een gemeentelijke belasting of heffing. De opbrengst daarvan kan ten goede komen aan een kwaliteitsfonds voor nieuwe initiatieven
  • Leegstand biedt ook kansen. De raad ziet mogelijkheden om leegstaande panden te slopen en/ of om te vormen tot betaalbare woningen voor jongeren, alleenstaanden en ouderen of een combinatie van deze doelgroepen
  • Om het voor diverse doelgroepen aantrekkelijk te maken zich in de nieuwe woonvorm te kunnen vestigen, wordt een starters- of een blijverslening ook voor die vormen mogelijk gemaakt

Overig verkiezingsnieuws

Het laatste nieuws uit Aalten

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend