Logo De Belofte

WIJCHEN - Het college van B en W heeft in het coalitie-akkoord beschreven welke plannen ze de komende vier jaar wil uit voeren. Hieronder kunt u een samenvatting lezen uit het bestuursakkoord over lokale issues.

Uit het bestuursakkoord:  

Het college belooft:

  • We nodigen één keer per jaar alle nieuwe Winterswijkers uit om ze welkom te heten.
  • We komen samen met de buurgemeenten tot een integrale aanpak van ondermijning.
  •  We bekijken de mogelijkheid om kentekenregistratie en/of cameratoezicht in te voeren indien de noodzaak zich aandient.
  • We zetten het huidige beleid van verbod en handhaving van permanente bewoning van recreatiewoningen voort.
  • We zien dat een behoorlijk aantal bedrijfswoningen worden gebruikt als normale woning. In samenwerking met betrokkenen en partners gaan we hierop handhaven zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen
  • We gebruiken Grenzhoppers om concrete grensoverschrijdende samenwerking uit te bouwen.
  • We voeren het project stadstuinbouw uit waarbij mensen met een afstand op de arbeidsmarkt aan het werk kunnen. Liefst in combinatie met Park Achterhoek.  

Overig verkiezingsnieuws

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend