Logo De Belofte

SCHERPENZEEL - Het college van B en W heeft in het coalitie-akkoord beschreven welke plannen ze de komende vier jaar wil uit voeren. Hieronder kunt u een samenvatting lezen uit het bestuursakkoord over wonen.

Uit het bestuursakkoord:  

Het college belooft:

  • We blijven gebruik maken van de mogelijkheid van stedelijke herverkaveling. Dit blijft een beproefde mogelijkheid om zaken op een goede manier vlot te trekken.
  • We willen gemeentelijke gebouwen, zoals kantoren, het zwembad, scholen en sporthallen op korte termijn verduurzamen en de prestatieafspraken met de woningbouwcorporatie worden aangescherpt.
  • We willen monitoren en sturen op een passende woningvoorraad zowel kwantitatief als kwalitatief.
  • We streven naar verruiming van de mogelijkheden voor boerderijsplitsing.  

Overig verkiezingsnieuws

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend