Logo De Belofte

SCHERPENZEEL - Het college van B en W heeft in het coalitie-akkoord beschreven welke plannen ze de komende vier jaar wil uit voeren. Hieronder kunt u een samenvatting lezen uit het bestuursakkoord over zorg.

Uit het bestuursakkoord:

Het college belooft:

  • We evalueren in 2018 het armoedebeleid. We nemen daarbij de mogelijkheid mee om de inkomensgrens voor de kindregeling op te trekken naar 120%.'
  • We onderzoeken de mogelijkheden van een brede school in Hernen.
  • We ondernemen concrete acties om laaggeletterdheid te bestrijden.

Het laatste nieuws uit Wijchen

Overig verkiezingsnieuws

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend