Logo De Belofte

DE STEEG - Het college van B en W heeft in het coalitie-akkoord beschreven welke plannen ze de komende vier jaar wil uit voeren. Hieronder kunt u een samenvatting lezen uit het bestuursakkoord over duurzaamheid.

Uit het bestuursakkoord: 

Het college belooft:

'Minimaliseren van het energieverbruik, onder andere door preventie, isolatie en energie besparende maatregelen. De gemeente bekijkt of voor minder draagkrachtige inwoners betaalbare financiering mogelijk is, bijvoorbeeld in de vorm van een duurzaamheidslening.'

 • De focus ligt op de verduurzaming van de woningvoorraad en het realiseren van ten minste één bestaande wijk naar een aardgasloze wijk voor 2023 (transformatie). Nieuwe woningen en gebouwen worden - voor zover juridisch mogelijk - vanaf nu al energieneutraal en aardgasloos gebouwd.
 • De productie van schone, duurzame (niet-fossiele) energie: de voorgestane energietransitie is uitsluitend mogelijk met een mix van alle vormen van duurzame energie (incl. windenergie).
 • Klimaatadaptatie bestaande uit maatregelen ter bestrijding wateroverlast, droogte, hittestress, en dergelijke. In dit licht streven wij onder andere naar verregaande afkoppeling van hemelwaterafvoer van het riool en naar 20% minder verharding bij het onderhoud en de herinrichting van de openbare ruimte. We doen dit zoveel mogelijk binnen bestaande budgetten en afgestemd op de doelstellingen en voorgenomen activiteiten in het “Watertakenplan Olburgen 2018-2022”.
 • Reductie van CO2 emissie door het optimaliseren van infrastructurele voorzieningen, zoals het plaatsen van elektrische laadpalen voor zowel auto als fiets in alle dorpen.  

Het laatste nieuws uit Rheden

Overig verkiezingsnieuws

 • Watervrienden willen voor de zomer duidelijkheid over zwembad De Hoevert

  27 mei 2020
  DIDAM - Zwemvereniging De Watervrienden hoopt voor de zomer op duidelijkheid over de toekomst van zwembad De Hoevert in Didam. De gemeente heeft geen partij bereid gevonden om het bad over te nemen, waardoor sluiting van het zwembad aan het einde van het jaar dreigt.
 • Marathonvergaderingen en geen barbecue, het is afzien voor de Arnhemse politiek

  27 mei 2020
  ARNHEM - Alle debatten in de Arnhemse politiek vinden de komende tijd weer fysiek plaats. Om het stuwmeer aan onderwerpen nog voor de zomer weg te werken, zullen enkele bijeenkomsten worden opgerekt tot 'marathonvergaderingen'. Ook de jaarlijkse raadsbarbecue begin juli, zal waarschijnlijk plaats moeten maken voor politieke besluitvorming.
 • Kadernota Winterswijk: 'winstwaarschuwing' voor 2021

  27 mei 2020
  WINTERSWIJK - Het college van B & W van Winterswijk noemt de kadernota 2021 – 2024 zelf een 'winstwaarschuwing'. De kadernota biedt het financiële perspectief van de gemeente in de komende jaren. Door het een winstwaarschuwing te noemen geeft het college aan dat er nagenoeg geen ruimte is voor nieuw beleid. Uit de nota blijft overigens dat ook al vastgesteld beleid niet zonder meer uitgevoerd kan worden.
 • Hulp voor huurders in binnenstad: 'Over een maand is het te laat'

  27 mei 2020
  NIJMEGEN - Om in deze coronatijd een leegloop in de binnenstad te voorkomen, hebben verhuurders samenwerking gezocht met onder meer de gemeente en Koninklijke Horeca Nederland. De bedoeling is om huurders die financieel klem zitten tegemoet te komen.
 • Nieuw zorgcomplex op plek van oude peuterspeelzaal

  27 mei 2020
  BRUMMEN - Op de plek van de oude peuterspeelzaal in Brummen komen waarschijnlijk woningen voor mensen met dementie. De gemeente heeft daarover een principebesluit bereikt met zorginstelling Dagelijks Leven. Het idee is om twintig studio's te realiseren.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend