Logo De Belofte

OPHEUSDEN - Het college van B en W heeft in het coalitie-akkoord beschreven welke plannen ze de komende vier jaar wil uit voeren. Hieronder kunt u een samenvatting lezen uit het bestuursakkoord over zorg.

Uit het bestuursakkoord:

Het college belooft:

  • 'Zorg moet ruimhartig ingezet worden daar waar concrete zorgondersteuning nodig is. Inzetten op ondersteuning en begeleiding aan burgers die dat nodig hebben. Om de processen in het Sociaal domein te verbeteren, is transparantie van budgetten en uitgaven noodzakelijk.'
  • 'Maatwerk in de zorg'
  • 'De zorg voor onze inwoners die concrete zorgondersteuning nodig hebben, vergroten door bijvoorbeeld de aanvraag- en toekenningsprocedure te vereenvoudigen.'
  • 'Eenzaamheid aanpakken, o.a. benoemen in keukentafelgesprekken, maar ook beleid ontwikkelen om eenzame inwoners te bereiken.'
  • 'Actief doorverwijzen naar identiteitsgebonden zorgaanbieders.'
  • 'Goed toegankelijke en bereikbare jeugdzorg en actief beleid voor pleegzorg. Versterken van de eigen kracht.'
  • 'Van een ieder die een uitkering ontvangt, wordt een tegenprestatie naar vermogen verwacht.' 
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend