Logo De Belofte

EDE - Het college van B en W heeft in het coalitie-akkoord beschreven welke plannen ze de komende vier jaar wil uit voeren. Hieronder kunt u een samenvatting lezen uit het bestuursakkoord over wonen.

Uit het bestuursakkoord:

Het college belooft:

'We zorgen voor voldoende en gevarieerd woningaanbod. We zetten ons in voor betaalbare huur- en koopwoningen. Er is ruimte voor nieuwe woonconcepten, creativiteit en woon-experimenten. Samen met inwoners, partners, wijkteams en verenigingen werken aan leefbare wijken.'

Het laatste nieuws uit Ede

Overig verkiezingsnieuws

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend