Logo De Belofte

BRONKHORST - Han Pelgrom is gekozen als nieuwe fractievoorzitter van Gemeentebelangen Bronckhorst. Hij volgt Evert Blaauw op, die als kandidaat-wethouder is voorgedragen.

Pelgrom was eerder commissielid en sinds kort raadslid bij GBB en is relatief nieuw in de politiek. Hij was in het dagelijks leven werkzaam in de zorgsector.

Doelstellingen 

Verbinden en samenwerken, een bijdrage leveren aan het verkleinen van de kloof inwoner en overheid en samen met inwoners en partijen werken aan een mooi toekomstbestendig Bronckhorst waar het goed wonen en werken is zijn Pelgrom's doelen. 

Door: Mediapartner Radio Ideaal

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend