Logo De Belofte

BORCULO - Op het gemeentehuis in Borculo is dinsdag de nieuwe coalitie van de gemeente Berkelland gepresenteerd.

Formateur Dick van Hemmen gaf in hoofdlijnen uitleg over het coalitieakkoord en de beoogde wethouders werden voorgesteld.

Het nieuwe college van Berkelland kent vier wethouders. Twee van hen kunnen hun huidige werkzaamheden voor het CDA voortzetten, Marijke van Haaren en Patricia Hoijtink. Gemeentebelangen schuift Anjo Bosman naar voren als wethouderskandidaat. Bosman is al jarenlang fractievoorzitter van de partij. De verrassende nieuwe naam in het college is die van Gerjan Teselink namens de VVD. Na het toebedelen van de portefeuilles werd hij door de partij als wethouderskandidaat aangesteld.

Vijf speerpunten

Formateur Dick van Hemmen kijkt terug op plezierige en open gesprekken met alle partijen. 'Het proces is met zorgvuldige aandacht doorlopen', aldus Van Hemmen. De formateur heeft eerst afzonderlijke gesprekken gevoerd met alle fracties over de belangrijke onderwerpen en hoofdthema's. Uiteindelijk is Van Hemmen met de collegepartijen gekomen tot een akkoord op hoofdlijnen met daarbij vijf speerpunten.

1. De samenleving voorop. Waarbij er extra aandacht moet komen voor jongeren, meer geld voor wijken gebiedsgericht werken en regionaal samenwerken.

2. Plezierig wonen en leven. Er moet meer geïnvesteerd worden in een duurzame woningvoorraad en dat betekent een flexibeler woonbeleid. Ook wordt er meer geld vrijgemaakst voor 'groen in de woonomgeving.

3. Een vitale plattelandsgemeente. Het nieuwe college wil de leegstand aanpakken, woningsplitsing mogelijk maken en het bestemmingsplan Buitengebied zo snel mogelijk afmaken.

4. Zorg voor wie dat nodig heeft. Eenzaamheid en armoede moeten voorkomen worden en iedereen moet zich veilig kunnen voelen in huis en in de buurt.

5. Economie duurzaamheid en energie. Om de doelstelling 'Berkelland energieneutraal in 2030' te halen, moeten er nog veel stappen worden gezet. Het moet gemakkelijker worden voor bedrijven om te investeren in duurzaamheid en energie.

Investeren in de samenleving

Daarnaast wil het nieuwe college investeren in de samenleving. Hierbij wordt gedacht aan een bedrag van 20 à 30 miljoen in deze raadsperiode. De belangrijkste investeringen zijn: lagere lasten voor inwoners, bedrijven en verenigingen (4,5 miljoen), transitie Woningmarkt (5 miljoen), duurzaamheid (5 miljoen), transformatie Sociaal Domein (3,5 miljoen) en vitale winkelcentra (4 miljoen).

In de raadsvergadering van 15 mei worden de nieuwe wethouders benoemd.

Door: Mediapartner Gelre FM

Het laatste nieuws uit Berkelland

 • Geen geld, dus geen overdekte bruggen over de Berkel

  29 juli 2019
  BORCULO - Er komen definitief geen overdekte bruggen over de rivier de Berkel. De stichting die het idee bedacht, heeft een streep gezet door de plannen omdat ze de financiering niet rondkrijgt.
 • Omstreden bomenkap Achterhoek uitgesteld; op zijn vroegst na de zomer besluit

  29 mei 2019
  ARNHEM - De provincie Gelderland neemt op zijn vroegst na de zomer opnieuw een besluit over het zeer omstreden plan om bomen in de Achterhoek te kappen, zo is deze week duidelijk geworden. Honderden oude bomen langs provinciale wegen mogen daarom voorlopig, in ieder geval dit jaar, blijven staan.
 • Meer mensen reageren op huurwoningen Achterhoek; onderzoek moet helderheid geven

  21 mei 2019
  BORCULO - Steeds meer mensen reageren op huurwoningen in Berkelland, Bronckhorst en Oost Gelre. Woningcorporatie ProWonen, dat huizen in de Achterhoek in beheer heeft, gaat daarom onderzoeken of er nog wel voldoende woningen beschikbaar zijn.
 • Lokaal: welke beloftes doet Berkelland?

  04 juni 2018
  BORCULO - Het college van B en W heeft in het coalitie-akkoord beschreven welke plannen ze de komende vier jaar wil uit voeren. Hieronder kunt u een samenvatting lezen uit het bestuursakkoord over lokale issues.
 • Wonen: welke beloftes doet Berkelland?

  04 juni 2018
  BORCULO - Het college van B en W heeft in het coalitie-akkoord beschreven welke plannen ze de komende vier jaar wil uit voeren. Hieronder kunt u een samenvatting lezen uit het bestuursakkoord over wonen.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend