Logo De Belofte

Neder-Betuwe

Aantal inwoners

23.500

Beloften

Gemeente statistieken

OPHEUSDEN - In het coalitieprogramma van Neder-Betuwe was het een belangrijk speerpunt; het stimuleren van het lokale ondernemersklimaat. Nu is er dan ook een Lokaal Investerings Fonds, oftewel LIF, in het leven geroepen.

OPHEUSDEN - Het indienen van twee moties door de PvdA en de VVD om door een nog betere voorlichting aan inwoners, arbeidsmigranten en asielzoekers de vaccinatiegraad te verhogen, verzandde donderdagavond tijdens de raadsvergadering in Neder-Betuwe in een woordenspel met de SGP, maar werd wel raadsbreed aangenomen.

OPHEUSDEN - Bert Jansen uit Kesteren is dinsdag aan het begin van de gemeenteraadsvergadering geïnstalleerd als raadslid voor de PvdA in Neder-Betuwe.

KESTEREN - Het college van B en W heeft in het coalitie-akkoord beschreven welke plannen ze de komende vier jaar wil uit voeren. Hieronder kunt u een samenvatting lezen uit het bestuursakkoord over Neder-Betuwe.

OPHEUSDEN - Het college van B en W heeft in het coalitie-akkoord beschreven welke plannen ze de komende vier jaar wil uit voeren. Hieronder kunt u een samenvatting lezen uit het bestuursakkoord over zorg.

OPHEUSDEN - De gemeente Neder-Betuwe heeft een nieuw college, meldt RegioTV Tiel.

OPHEUSDEN - De gemeente Neder-Betuwe houdt samen met Helicon Opleidingen, Pantarijn en het Van Lodenstein College uit Kesteren het jaarlijkse jongerendebat. Het zal gaan over lokale thema’s in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen.

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend