Logo De Belofte

Hattem

Aantal inwoners

12.000

Beloften

Gemeente statistieken

HATTEM - Het college van B en W heeft in het coalitie-akkoord beschreven welke plannen ze de komende vier jaar wil uit voeren. Hieronder kunt u een samenvatting lezen uit het bestuursakkoord over zorg.

HATTEM - ChristenUnie, CDA en PvdA hebben donderdagmiddag het gezamenlijke coalitieakkoord gepresenteerd onder het motto: ‘Met elkaar werken aan een duurzaam Hattem.’ De drie partijen hebben ook de VVD en D66 om inbreng gevraagd om een raadsbreed gedragen coalitieakkoord te krijgen

HATTEM - Tijdens een extra algemene ledenvergadering van de PvdA Hattem hebben de leden aan de fractie en onderhandelaars mandaat verstrekt de coalitiebesprekingen verder te voeren met CU en CDA. Carla Broekhuis is hierbij als beoogd wethouder voorgedragen.

HATTEM - De ChristenUnie in Hattem voert in de komende weken onderhandelingen met het CDA en de PvdA over een nieuw te vormen college. Dit bleek donderdag tijdens een ingelaste gemeenteraadsvergadering.

HATTEM - Van en naar elke wijk in Hattem moeten fietsers als het aan D66 Hattem ligt via specifieke fietsstraten en fietspaden de binnenstad kunnen bereiken. Daarnaast gaat D66 voor een fietsstraat naar Zwolle.

HATTEM - De Gelderse fractie van het ChristenUnie bezocht woensdag Het Veen in Hattem. Tijdens het bezoek stelden de Statenleden zich op de hoogte van de ontwikkeling van Het Veen tot woongebied.

HATTEM - De Partij van de Arbeid Hattem heeft Carla Broekhuis aangewezen om de kar te trekken in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Broekhuis is geboren en getogen in de gemeente en wil gaan voor jong, oud, zorg en onderwijs.

HATTEM - Nog even en dan gaan de stembureaus open en mogen de inwoners in Hattem van 18 jaar en ouder hun nieuwe gemeenteraad kiezen. De politieke partijen zijn volop te zien in het straatbeeld en de media om campagne te voeren. Maar waar staat elke partij voor? En waarin verschillen de verkiezingsprogramma's of vinden partijen elkaar?

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend