Logo De Belofte

HOENZADRIEL - De komst van windmolens in de gemeente Maasdriel is een stuk dichterbij gekomen. De gemeenteraad is donderdagavond met een minieme meerderheid (tien tegen negen) akkoord gegaan met nader onderzoek naar de mogelijkheid voor een windpark bij de A2 langs de Hoenzadrielsedijk in Hoenzadriel.

Het eerdere collegevoorstel om de aanvraag van Greentrust en de lokale energiecoöperatie Bommelerwaar voor de bouw van drie windmolens aan de Lage Rooijen in Hoenzadriel af te wijzen, kon in maart niet rekenen op steun van de gemeenteraad. Die droeg het college in een motie op om in gesprek te gaan Bommelerwaar en met een aangepast plan te komen.

Zo moest 'het participatiemodel van de coöperatie zodanig worden aangescherpt dat deelnemende inwoners direct een voldoende aantrekkelijk financieel voordeel krijgen.'

'Gemeente moet regie nemen'

Ook werd het college gevraagd om de regie in handen te nemen. Niet meewerken aan het plan zou betekenen dat de provincie in kan grijpen en de gemeente buitenspel komt te staan, zoals vorig jaar in buurgemeente Zaltbommel. De provincie besloot toen dat de komst van drie windmolens bij Zaltbommel doorgaat, ondanks bezwaren van omwonenden en de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel.

De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met het nieuwe voorstel. Daarin is ook opgenomen dat Maasdriel een voorbereidingskrediet van 170.000 euro beschikbaar stelt voor de ambtelijke inzet bij het project. Alle kosten die de gemeente moet maken, worden verhaald op de aanvrager.

Wethouder Peter de Vries is blij dat de raad heeft ingestemd met het onderzoek naar de komst van het windpark. 'Wij zijn als Maasdriel sceptisch over de plaatsing van windmolens, we vinden het niet passen in zo'n klein gebied. Maar we moeten niet weglopen voor de energievraagstukken, dus lag in de lijn van verwachting dat het vroeg of laat zou komen. Nu is het wat vroeger. Maar met dit besluit blijven we aan het stuur zitten, anders legt de provincie het op', zo legt de wethouder vrijdag uit.

Nader onderzoek nodig

Het gaat om een 'positief principebesluit'. In het raadsvoorstel schrijven B&W dat uit verder onderzoek, overleg met de betrokken instanties en een MER-procedure zal moeten blijken of en zo ja welke belemmeringen er zijn voor het plan. 'Het initiatief ligt in een laagvlieggebied, vlakbij een dijk, er zijn archeologische waarden, het ligt vlakbij een snelweg, het grenst aan de Maas en de uiterwaarden en ligt vlakbij de gemeente Den Bosch en provincie Noord-Brabant', staat in het voorstel. Overigens heeft de eerste bezwaarmaker zich al gemeld bij de gemeente Maasdriel. Een inwoner van Hoenzadriel heeft gevraagd welke mogelijkheden er zijn om de komst van de windturbines tegen te houden.

Zie ook:

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend