Logo De Belofte

EDE - Het gemeentebestuur van Ede presenteert een niet-sluitende meerjarenbegroting. Volgens de voorgestelde plannen komt Ede de komende vijf jaar bijna 4,5 miljoen euro tekort. Toch blijft de gemeente 'financieel gezond', stelt wethouder Leon Meijer van de ChristenUnie. De gemeenteraad moet zich er nog over buigen.

door Joukje Beiboer

De Edese tekorten worden onder meer veroorzaakt door stijgende zorgkosten en dalende inkomsten uit het gemeentefonds. Gemeenten krijgen de komende jaren minder geld omdat het Rijk minder geld uitgeeft. In Nederland zijn die bedragen aan elkaar gekoppeld. Voor Ede gaat het om een korting van ruim 6 miljoen euro. 

'Peanuts-oplossingen'

Het college heeft gekeken naar mogelijkheden om deze tegenvallers op te vangen. Het huishoudboekje is er bijgehaald en niet noodzakelijke activiteiten zijn geschrapt. Zo stelt het college voor om minder te doen aan groenonderhoud. 

'Er zijn plekken waar nooit mensen komen', zegt Meijer. 'Moeten we daar schoffelen?' Ook zou het gemeentehuis een avond in de week dicht kunnen. Met alle 'peanuts-oplossingen' wil het college de komende jaren 2,5 miljoen euro besparen. 

'Grote reserves en er komt nog geld uit Den Haag'

Ondanks het tekort van onder de streep bijna 4,5 miljoen euro, komt Ede niet in de problemen, verzekert wethouder Meijer. De gemeente heeft een algemene reserve van 14 miljoen euro. Alle reservepotjes bij elkaar opgeteld komt de gemeente zelfs uit op 125 miljoen euro. 

Bovendien verwacht de gemeente nog flink wat geld uit Den Haag. 'Wij verwachten in de afspraak met het rijk dat wij er per jaar 1,8 of 2 miljoen per jaar bij krijgen', zegt Meijer. Het gaat dan om de jaren 2022 en 2023.

Het Rijksgeld is een compensatie voor de stijgende zorgkosten van gemeenten in heel het land. Daarover hebben ze tot en met 2021 al geld van het Rijk toegezegd gekregen. Er wordt nog onderzocht hoeveel geld er in de jaren daarna bijkomt. 

Meer gemeenten met begrotingsgat

Hoewel het eigenlijk nooit voorkomt dat een gemeente een niet sluitende begroting heeft, waagt het Edese college het er toch op. Meijer verwacht dat ook andere gemeenten een gat zullen hebben in de begroting vanwege het nog te verdelen geld. 'Het ministerie zegt: je mag een tekort opnemen in je begroting.'

Overigens zou de gemeente Ede zelfs met 4 miljoen extra uit Den Haag nog een begrotingstekort hebben. De financiële toekomstplannen zijn nog niet definitief. De gemeenteraad van Ede buigt zich nog voor het zomerreces over de voorstellen van het college. Dan wordt de zogenoemde perspectiefnota vastgesteld. 

Het laatste nieuws uit Ede

 • Eindelijk duidelijkheid over flat De Klinkerberg Ede

  18 juni 2019
  EDE - Er is eindelijk duidelijkheid over De Klinkenberg in Ede. De voormalige zorgflat wordt gesloopt, er komen zo'n 140 appartementen voor in de plaats. Dat heeft het gemeentebestuur besloten.
 • Raadslid Ellen Wijnsouw en GemeenteBelangen beëindigen samenwerking

  14 juni 2019
  EDE - Na 10 jaar scheiden de wegen voor Ellen Wijnsouw en GemeenteBelangen. De verschillen in opvattingen van koers en toekomstbeeld hebben het bestuur en fractie van GemeenteBelangen Ede doen besluiten om de samenwerking met het raadslid te beëindigen. Het besluit is donderdagavond genomen en aan haar medegedeeld.
 • Ede houdt informatiebijeenkomst over World Food Center

  13 juni 2019
  EDE - De gemeente Ede organiseert op maandag 17 juni een informatiebijeenkomst over het World Food Center. De actuele plannen voor het kenniscentrum en themapark over voeding worden toegelicht en bezoekers kunnen een kijkje nemen op het terrein.
 • Miljoenentekort op meerjarenbegroting Ede, maar toch 'financieel gezond'

  11 juni 2019
  EDE - Het gemeentebestuur van Ede presenteert een niet-sluitende meerjarenbegroting. Volgens de voorgestelde plannen komt Ede de komende vijf jaar bijna 4,5 miljoen euro tekort. Toch blijft de gemeente 'financieel gezond', stelt wethouder Leon Meijer van de ChristenUnie. De gemeenteraad moet zich er nog over buigen.
 • Verbouwing Villa Richmond tot huis voor mensen met dementie stap dichterbij

  11 juni 2019
  EDE - De verbouwing van de historische Villa Richmond in Ede is een stap dichterbij gekomen. Het gemeentebestuur heeft de tekeningen van het nieuwe ontwerp goedgekeurd. De historische villa aan de Stationsweg wordt een woonplek 'voor mensen met geheugenproblemen'.

Overig verkiezingsnieuws

 • Onverwachte financiële meevaller voor Winterswijk

  20 juni 2019
  WINTERSWIJK - Een onverwachte meevaller voor Winterswijk. De gemeente krijgt in 2020 ruim 1 miljoen euro en in 2021 800.000 euro meer van het Rijk. Dat blijkt uit de zogenoemde meicirculaire van het Rijk.
 • Bewoners Arnhemse 'bouwput' voelen zich nog altijd niet gehoord

  20 juni 2019
  ARNHEM - 'We hebben niet het gevoel dat we serieus worden genomen', zegt bewoner Frans Beumkes. Namens de omwonenden van de B.P. van Verschuerstraat overhandigde hij woensdag een petitie met 150 handtekeningen aan wethouder Cathelijne Bouwkamp.
 • Biomassacentrale zaak voor de provincie, vindt de Arnhemse politiek

  20 juni 2019
  ARNHEM - Het Arnhemse college wil zijn vingers niet branden aan uitspraken over de wenselijkheid van de komst van de biomassacentrale op het Industrie Park Kleefse Waard (IPKW). Wethouder Jan van Dellen wil opheldering van de provincie in deze kwestie.
 • Hartenkreet gemeenten na miljoenentekorten: 'Rijk help ons'

  19 juni 2019
  NIJMEGEN - Een tekort voor dit jaar dat is opgelopen van 6 naar 12 miljoen. En de daarop volgende jaren een tekort dat structureel oploopt naar 10 miljoen. Bezorgde raadsleden van de gemeente Nijmegen kregen woensdagavond uitleg over de financiële ellende. De verantwoordelijke wethouder kondigde aan dat Nijmegen met andere gemeenten Den Haag om hulp gaat vragen.
 • Extern onderzoek naar handelswijze oud-wethouder Elburg

  19 juni 2019
  ELBURG - Er komt een extern onderzoek naar de rol van SGP-raadslid Jan Polinder in het proces rondom de huisvesting van arbeidsmigranten op 't Harde. Dat kondigde burgemeester Jan Nathan Rozendaal woensdagavond aan in de commissievergadering.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend