Logo De Belofte

ELBURG - Het college van burgemeester en wethouders heeft de financiële kadernota aan de gemeenteraad aangeboden. Die bespreekt de kadernota in de raadsvergadering van 10 juli. De nota met de drie hoofdthema’s ‘duurzaam, leefbaar en betaalbaar’ staat model voor de meerjarenprogrammabegroting 2020-2023, die de raad later in november vaststelt.

Volgens wethouder Henk Wessel sluit de kadernota goed aan bij het Coalitieakkoord 2018-2022: 'Hierin benoemen we de maatregelen die belangrijk zijn voor de verdere verduurzaming en het leefbaar houden van de samenleving.'

Wessel lstelt dat de financiële mogelijkheden de komende jaren onder druk liggen: 'Enkele uitgaven zijn door externe factoren hoger dan verwacht. Zo is de bijdrage aan de regionale brandweer de komende jaren aanzienlijk hoger. Verder hebben de bezuinigingen van het rijk op de jeugdzorg – net als in de rest van Nederland – ook in de gemeente Elburg gezorgd voor verder oplopende tekorten. De recente toezegging uit Den Haag voor extra geld is bij lange na niet voldoende om de kosten te dekken. Bovendien gaat het hier om een ‘sigaar uit eigen doos’, want tegelijkertijd volgen er kortingen op het gemeentefonds. In het najaar zullen we samen met de raad heldere keuzes moeten maken op welke wijze we binnen de beschikbare middelen goede zorg kunnen leveren.'

Betaalbaar

Het kabinet heeft de afvalstoffenbelasting met ingang van 1 januari verhoogd met circa € 10,- per aansluiting. Met ingang van 2020 berekent de gemeente dit door in de afvalstoffenheffing. De overige tarieven zoals OZB en rioolheffing stijgen gemiddeld met 1,5 % per jaar. Wethouder Henk Wessel: 'Ik ben blij dat we de gemeentebelasting laag kunnen houden en dat, uitgezonderd de jeugdzorg, de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn.'

Duurzaam en leefbaar

Sinds 2017 maken inwoners van de gemeente Elburg met succes gebruik van de duurzaamheidslening. Daarvoor is al € 1 miljoen opzijgezet. De gemeente wil het nemen van duurzaamheidsmaatregelen nog meer stimuleren. Daarom is het voorstel om de regeling ook open te stellen voor het maatschappelijk vastgoed, zoals dorpshuizen en scholen. Hiervoor is in de kadernota een half miljoen vrij gemaakt.

Voor de kern Doornspijk is aan een klankbordgroep, die bestaat uit inwoners, gevraagd om concreet mee te denken over diverse mogelijkheden voor de verbetering van de leefomgeving. Hiervoor is een budget van € 2 miljoen gereserveerd. Zie de kadernota, die staat op: www.elburg.nl

Door: Mediapartner Lokale Omroep Elburg

Live nieuws

 • 'Afschuwelijk' raadsgesprek over spreiden Arnhemse zorgvoorzieningen

  19 september 2019
  ARNHEM - Spreiding van zorgvoorzieningen is goed, maar goede communicatie met de buurt is belangrijker. Dat zeggen experts in gesprek met de Arnhemse gemeenteraad. Toch was vooral de manier waarop zij ondervraagd werden onderwerp van gesprek. 'Om je dood te schamen.'
 • 'Met seksuele voorlichting wacht je ook niet', aanpak radicalisering moet al op school beginnen

  19 september 2019
  ARNHEM - De invloed van social media heeft het klimaat rondom radicalisering veranderd. Scholen moeten meer steun voelen vanuit de politiek en radicaliseringsvoorlichting moet al op de basisschool worden gegeven. Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit Utrecht.
 • Tiel krijgt vlindertuin in het cultuurkwartier

  19 september 2019
  TIEL - Het openbare groen tussen cultuurcentrum Zinder en de Koninginnestraat in Tiel wordt ingericht als vlinder- en belevingstuin. Daar heeft de gemeenteraad mee ingestemd. De bloemrijke tuin is een initiatief vanuit GroenLinks, ondersteund door diverse clubs en mensen in de omgeving.
 • Tijdelijke camera voor 'ernstige overlast' in centrum Tiel

  19 september 2019
  TIEL - Om overlast in het centrum van Tiel terug te dringen, wordt een mobiele camera geplaatst op de hoek van de Kerkstraat en de Vleesstraat. Een groot aantal inwoners ervaart hier volgens de gemeente overlast van jongeren.
 • Omstreden vuilnisberg in Druten wordt eindelijk afgegraven

  19 september 2019
  DRUTEN - De vervuilde berg in de Drutense nieuwbouwwijk Tichellande wordt afgegraven. Omwonenden kunnen dan eindelijk genieten van het uitzicht waar zij al die tijd voor hebben gestreden. Wijkbewoners verzamelden ruim vijfhonderd handtekeningen om de ‘doorn in het oog’ te zien verdwijnen.
 • Extra parkeerplaatsen bij Juniorcollege Nunspeet

  19 september 2019
  NUNSPEET - Er komen extra parkeerplaatsen bij het Juniorcollege in de vrijkomende locatie Albert Neuhuyslaan 53 (voormalige locatie de Arend). Voor de inrichting van de tijdelijke voorziening is een krediet nodig van 25.000 euro. Het college is hiermee akkoord.
 • Zutphen moet kosten voor opruimen scheepswrakken zelf ophoesten

  18 september 2019
  ZUTPHEN - Zeker een ton kostte het opruimen van twee wrakken in de Marshaven in de gemeente Zutphen in 2017. Een poging om de rekening bij de eigenaar van de schepen neer te leggen, is mislukt.
 • Raad Berkelland stoft 'oude' bouwplannen weer af

  17 september 2019
  BORCULO - Bouwplannen in de gemeente Berkelland die de afgelopen jaren vanwege de krimp geschrapt waren, worden weer uit de bureaula getrokken en afgestoft. De gemeenteraad wil dat als er vraag is naar het bouwen van woningen in de gemeente dat dan ook moet kunnen. Een motie, ingediend door D66, werd dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering overgenomen door het college.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend
Advertentie