Logo De Belofte

ZUTPHEN - Zutphense raadsleden trekken lering uit het onlangs gepubliceerde rapport van de rekenkamercommissie, waarin staat dat Zutphen te weinig grip heeft op de financiën. De raad wil dat het gemeentebestuur de financiële teugels beter in handen houdt en werkt aan nieuwe afspraken.

door Madelien Jansen

'Iedereen stond erbij, maar zag het gewoon niet', concludeert PvdA-raadslid Jasper Bloem. Zijn collega Liza Luesink van GroenLinks stelt dat het een 'stevig rapport' is van de rekenkamer, en dat zowel de raad als het college verantwoordelijk zijn voor de huidige financiële situatie. 

Reserves als structurele dekking

'Als we eerder het besef hadden gehad, hadden we eerder kunnen beginnen met bezuinigen', aldus Luesink. Hoewel de meeste raadsleden niet steil achterover slaan van het rapport, zijn ze het erover eens dat ze van het rapport moeten leren. 'Begin 2014 heeft de raad ingestemd met een collegebesluit om reserves in te zetten als structurele dekking', aldus Bloem. Dat mag volgens de fractievoorzitter van de PvdA in de toekomst zeker niet meer gebeuren. 

'Zowel de raad als het college lieten steken vallen', zegt Antje van Dijk, fractievoorzitter van de VVD Zutphen-Warnsveld. Ook Bloem concludeert dat de gemeenteraad niet altijd alert genoeg reageerde. 'Bijvoorbeeld in november 2017, toen we hoorden over tekorten op de Participatiewet en Het Plein. Daaraan is toen weinig aandacht besteed.' 

'Vaak aan de bel getrokken'

Toch stelt van Dijk dat ze de afgelopen jaren wel degelijk vragen stelde over het financiële beleid. 'We hebben vaak aan de bel getrokken, maar uiteindelijk hadden we scherper moeten zijn.' Ook Ingrid Timmer, fractievoorzitter van D66, stelt dat haar partij meerdere keren heeft aangegeven dat het de verkeerde kant op ging. Zo stemde haar fractie tegen een extra structurele bijdrage voor de sociale dienst Het Plein, omdat een concreet verbeterplan volgens hen ontbrak.

Timmer stelt dat het huidige gemeentebestuur weinig lessen trekt uit het verleden. 'Zo is onlangs van alles in gang gezet om de kermis te verplaatsen. De kosten daarvan zijn nog niet eens doorberekend.' Ook wijst Timmer op de geplande metamorfose van de Lange Hofstraat, die bijna twee keer zo duur uitvalt dan begroot. 'Er wordt altijd weer gedacht: het komt wel goed.' 

Nieuwe financiële afspraken

De raad werkt op dit moment aan een document met financiële afspraken voor het college. Hierin komen richtlijnen te staan over onder meer het creëren van buffers, voor als het financieel minder gaat. Ook wil de raad afspreken dat structurele uitgaven uit structurele inkomsten worden gedekt en niet uit reserves, zoals eerder het geval was. De raad bespreekt de afspraken op 20 mei. 

Om de financiële schade te herstellen, wil het college dit jaar 13 miljoen euro bezuinigen. De inschatting is echter dat het gemeentebestuur blijft steken op 11,5 miljoen euro. Het college zoekt de komende tijd nog wel naar alternatieven, om dit jaar ook alsnog de resterende 1,5 miljoen te kunnen besparen. 

In de eerstvolgende raadsvergadering van 20 mei debatteert de raad over het rapport, dan wordt duidelijk welke gevolgen het onderzoek heeft voor het huidige college. 

Zie ook: 

Het laatste nieuws uit Zutphen

Overig verkiezingsnieuws

 • Onverwachte financiële meevaller voor Winterswijk

  20 juni 2019
  WINTERSWIJK - Een onverwachte meevaller voor Winterswijk. De gemeente krijgt in 2020 ruim 1 miljoen euro en in 2021 800.000 euro meer van het Rijk. Dat blijkt uit de zogenoemde meicirculaire van het Rijk.
 • Bewoners Arnhemse 'bouwput' voelen zich nog altijd niet gehoord

  20 juni 2019
  ARNHEM - 'We hebben niet het gevoel dat we serieus worden genomen', zegt bewoner Frans Beumkes. Namens de omwonenden van de B.P. van Verschuerstraat overhandigde hij woensdag een petitie met 150 handtekeningen aan wethouder Cathelijne Bouwkamp.
 • Biomassacentrale zaak voor de provincie, vindt de Arnhemse politiek

  20 juni 2019
  ARNHEM - Het Arnhemse college wil zijn vingers niet branden aan uitspraken over de wenselijkheid van de komst van de biomassacentrale op het Industrie Park Kleefse Waard (IPKW). Wethouder Jan van Dellen wil opheldering van de provincie in deze kwestie.
 • Hartenkreet gemeenten na miljoenentekorten: 'Rijk help ons'

  19 juni 2019
  NIJMEGEN - Een tekort voor dit jaar dat is opgelopen van 6 naar 12 miljoen. En de daarop volgende jaren een tekort dat structureel oploopt naar 10 miljoen. Bezorgde raadsleden van de gemeente Nijmegen kregen woensdagavond uitleg over de financiële ellende. De verantwoordelijke wethouder kondigde aan dat Nijmegen met andere gemeenten Den Haag om hulp gaat vragen.
 • Extern onderzoek naar handelswijze oud-wethouder Elburg

  19 juni 2019
  ELBURG - Er komt een extern onderzoek naar de rol van SGP-raadslid Jan Polinder in het proces rondom de huisvesting van arbeidsmigranten op 't Harde. Dat kondigde burgemeester Jan Nathan Rozendaal woensdagavond aan in de commissievergadering.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend