Logo De Belofte

WAGENINGEN - Bijna alle politieke partijen in Wageningen zijn enthousiast over de aanleg van een nieuwe recreatieplas aan de zuidkant van de stad. Dat bleek maandagavond tijdens een raadsbijeenkomst. De recreatieplas zou volgens de laatste plannen in 2022 in gebruik genomen kunnen worden.

door Joukje Beiboer 

Het meertje is onderdeel van een veel groter waterbeheerplan waar de gemeente samen met de Provincie, Staatsbosbeheer en het Waterschap aan werkt. Aanleiding voor de plannen is de Grebbedijk, die moet versterkt worden om de stad tegen het water van de Nederrijn te beschermen. 

Het gemeentebestuur ziet tegelijkertijd kansen om het gebied ten zuiden van de stad een nieuwe recreatieve impuls te geven en het veiliger te maken. 

Wethouder Peter de Haan (ChristenUnie), betrokken burger Greet Eijkelenboom en Marine Blokzijl van het CDA over de plannen voor een recreatieplas bij Wageningen (tekst gaat door onder video):

CDA was als enige partij tegen het aanleggen van een recreatiemeer. De partij wil dat het tekort op zorg en welzijn eerst opgelost wordt voordat er geld komt voor een recreatieplas die 'niet noodzakelijk' is. 

Miljoenen

Wageningen zou voor het versterken en opleuken van het Grebbegebied flink de portemonnee moeten trekken. Als de gemeenteraad alle plannen wil doorvoeren, betaalt Wageningen in ieder geval 3,2 miljoen euro. En daar komt waarschijnlijk nog meer bij, want voor een deel van de plannen zijn de kosten nog geheim.

Cijfers
Het versterken en opleuken van het gebied aan de rivier zou in de recentste plannen meer dan 5 miljoen euro gaan kosten. Dat is op te maken uit de openbare stukken. Eigenlijk alles wat met water- en natuurbescherming te maken heeft, wordt door het rijk, de provincie Gelderland, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat betaald. Ook het aanleggen van een meer valt daaronder. Maar 3,2  miljoen euro is voor rekening van de gemeente Wageningen. 

Voor faciliteiten als fietsparkeerplaatsen en het aanpassen van verkeersstromen bij de recreatieplas zou Wageningen zo'n 1 miljoen euro kwijt zijn. Dan zijn er ook nog plannen om het verkeer op de dijk veiliger te maken. Daar hangt naar schatting een prijskaartje van 2,2  miljoen euro aan. Het vracht-/autoverkeer tussen Pabstsendam tot Nude wordt dan gescheiden van het fiets- en voetgangersverkeer. 

Verplaatsen industrie en recreatie 

Een van de voorstellen is om betonfabriek Bruil te verplaatsen zodat de jachthaven dichter bij de binnenstad kan komen. De gemeente heeft al in 2003 besloten de zuidoever vrij te willen spelen van bedrijven. 

Ook zijn er plannen om watersportvereniging en jachthaven Vada en roeivereniging Argo te verplaatsen naar de recreatieplas zodat er een concentratie van recreatie op een veilige plek aan het water ontstaat.

Wat het verplaatsen van de verengingen en de betonfabriek zou moeten kosten, is nog niet bekendgemaakt. De kosten zijn nog geheim. 

Tekst gaat verder onder het kaartje.

Bijna alle politieke partijen in Wageningen zijn enthousiast over de aanleg van een nieuwe recreatieplas aan de zuidkant van de stad. Dat bleek maandagavond tijdens een raadsbijeenkomst. De recreatieplas zou volgens de laatste plannen in 2022 in gebruik genomen kunnen worden.

Een voorbeeld van hoe het Grebbegebied bij Wageningen er in de toekomst uit zou kunnen zien. Bron: Gemeente Wageningen.

Het is nog niet duidelijk of alle plannen ook daadwerkelijk doorgevoerd gaan worden. De gemeenteraadsleden zullen zich de komende tijd buigen over de verschillende opties.

Momenteel wordt berekend wat de impact van de plannen is op het milieu. En eind deze maand worden de plannen met de verschillende belanghebbende besproken. Na de zomer moet er een voorkeursplan uit de bus rollen waar de gemeenteraad een besluit over moet nemen. 

De vraag is dan hoeveel geld de partijen over hebben voor een recreatiegebied en nieuwe infrastructuur die naar verwachting van het gemeentebestuur veiligere en efficiënter is. 

 

Het laatste nieuws uit Wageningen

 • Snelfietsroute tussen Ede en Wageningen bijna 9 ton duurder

  17 juni 2019
  WAGENINGEN - De gemeente Wageningen moet 882.000 euro extra uittrekken voor de aanleg van een snelfietsroute tussen Ede en Wageningen. Dat blijkt uit financiële stukken.
 • Hier werkt Wageningen aan fietsveiligheid en bereikbaarheid

  13 juni 2019
  WAGENINGEN - De gemeente Wageningen heeft grote plannen voor het fietsveilig maken van de stad. Gisteren werd er een nieuwe fietsoversteek over de Kortenoord Allee geopend. Maar de gemeente heeft tot en met 2023 nog eens bijna 3 miljoen euro gereserveerd voor fietsprojecten, blijkt uit navraag van Omroep Gelderland.
 • Geen verbod op ballonnen in Wageningen, wel meer ontmoediging

  04 juni 2019
  WAGENINGEN - Ballonnen oplaten wordt niet verboden in de gemeente Wageningen. Connect Wageningen en GroenLinks lieten daarover een proefballonnetje op, maar die wilde maandagavond bij de meeste raadsleden niet landen. De burgemeester belooft wel om meer in te zetten op ontmoediging van vervuiling door bijvoorbeeld ballonnen.
 • Bizarre wending in Wageningse raad; besluit genomen, maar tevredenheid ver te zoeken

  04 juni 2019
  WAGENINGEN - Inwoners van Wageningen krijgen geen geld terug van de gemeente. Dat besloot de raad maandagavond. Financiële compensatie was onderwerp van gesprek, want waterbedrijf Vitens verhoogt de jaarafrekening. Bijna iedere partij wilde een vorm van compensatie, maar uiteindelijk staan de raad en het college vooralsnog met lege handen.
 • Ballonnetje oplaten in Wageningen onder vuur

  03 juni 2019
  WAGENINGEN - Wordt het straks verboden ballonnen op te laten in Wageningen? Als het aan Connect Wageningen en GroenLinks ligt wel. De gemeenteraad debatteert er naar verwachting vanavond over.

Overig verkiezingsnieuws

 • Hartenkreet gemeenten na miljoenentekorten: 'Rijk help ons'

  19 juni 2019
  NIJMEGEN - Een tekort voor dit jaar dat is opgelopen van 6 naar 12 miljoen. En de daarop volgende jaren een tekort dat structureel oploopt naar 10 miljoen. Bezorgde raadsleden van de gemeente Nijmegen kregen woensdagavond uitleg over de financiële ellende. De verantwoordelijke wethouder kondigde aan dat Nijmegen met andere gemeenten Den Haag om hulp gaat vragen.
 • Extern onderzoek naar handelswijze oud-wethouder Elburg

  19 juni 2019
  ELBURG - Er komt een extern onderzoek naar de rol van SGP-raadslid Jan Polinder in het proces rondom de huisvesting van arbeidsmigranten op 't Harde. Dat kondigde burgemeester Jan Nathan Rozendaal woensdagavond aan in de commissievergadering.
 • Oud-wethouder Elburg verzwijgt advieswerk: 'Dat is in strijd met de wet'

  19 juni 2019
  ELBURG - Oud-wethouder en huidig raadslid voor de SGP in Elburg, Jan Polinder, heeft meerdere keren werkzaamheden voor een adviesbureau verzwegen terwijl die werkzaamheden op dat moment werden besproken in de gemeenteraad. Het raadslid zelf zegt zich van geen kwaad bewust te zijn.
 • Jonge Wijchenaren kunnen betaalbaar wonen tegen 'maatschappelijke bijdrage'

  19 juni 2019
  WIJCHEN - Wijchen opent in het leegstaande Molenhuis aan de Bronckhorstlaan woonruimtes voor 16 jonge Wijchenaren 'die het het hardst nodig hebben'. Als voorwaarde moeten bewoners een ‘maatschappelijke bijdrage’ leveren van twee uur per maand in en rondom de locatie.
 • Bij de gemeente Rheden raakt het geld snel op

  19 juni 2019
  DE STEEG - De gemeente Rheden komt structureel miljoenen tekort op haar begroting. Dat wordt opgelost door de spaarpotjes aan te spreken. Die raken snel leeg op dit moment. Voor 2020 moeten er structurele bezuinigingen komen. Wethouder Klomberg: 'Anders gaan we het niet redden.'
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend