Logo De Belofte

HATTEM - De afgelopen commissievergadering heeft VVD-raadslid Albert de Boer enkele vragen gesteld naar aanleiding van het voorstel de Nota werk en inkomen met vier jaar te verlengen tot 2022. In die nota is onder meer opgenomen dat ‘wie zich niet aan de regels houdt, kan worden gekort op de uitkering’.

Hoewel De Boer antwoord van de wethouder en de beleidsambtenaar kreeg tijdens de vergadering, heeft de VVD de vragen ook schriftelijk ingediend. Niet handhaven is voor de VVD onacceptabel, aangezien gemeenten mensen onnodig langs de zijlijn laten staan, zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt.

Uit de schriftelijke beantwoording van de wethouder blijkt dat de gemeente bij iedereen controleert of aan de taaleis wordt voldaan. Hier voldoe je namelijk aan als je 8 jaar onderwijs in Nederland hebt gevolgd of een inburgeringstraject succesvol hebt afgesloten.

De VVD Hattem is van mening dat het beheersen van de Nederlandse taal een cruciale voorwaarde is voor integratie en dit standpunt wordt gedeeld door de wethouder zoals blijkt uit de schriftelijke beantwoording: ‘We besteden hier veel aandacht aan. Ook wanneer iemand formeel voldoet aan de taaleis, wordt de taalmeter door de consulenten afgenomen om een inschatting te maken van het taalniveau en in te schatten of iemand bijvoorbeeld laaggeletterd is. Afhankelijk van de uitkomst kan iemand worden verwezen naar het taalpunt. Ook kan bijvoorbeeld via een werkstage worden ingezet op een betere beheersing van de Nederlandse taal.’

De wethouder en de VVD delen ook de mening dat het verrichten van een (maatschappelijke) tegenprestatie een belangrijk uitgangspunt moet zijn. De gemeente Hattem zet in op maatwerk. Carla Broekhuis (PvdA): ‘Eerst kijken we wat voor deze persoon het juiste traject is met als doel betaald werk. Meedoen is voor iedereen belangrijk en daar zetten we in de volle breedte op in door middel van re-integratie.’

Door: Mediapartner RTV Hattem

Live nieuws

 • 'Afschuwelijk' raadsgesprek over spreiden Arnhemse zorgvoorzieningen

  19 september 2019
  ARNHEM - Spreiding van zorgvoorzieningen is goed, maar goede communicatie met de buurt is belangrijker. Dat zeggen experts in gesprek met de Arnhemse gemeenteraad. Toch was vooral de manier waarop zij ondervraagd werden onderwerp van gesprek. 'Om je dood te schamen.'
 • 'Met seksuele voorlichting wacht je ook niet', aanpak radicalisering moet al op school beginnen

  19 september 2019
  ARNHEM - De invloed van social media heeft het klimaat rondom radicalisering veranderd. Scholen moeten meer steun voelen vanuit de politiek en radicaliseringsvoorlichting moet al op de basisschool worden gegeven. Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit Utrecht.
 • Tiel krijgt vlindertuin in het cultuurkwartier

  19 september 2019
  TIEL - Het openbare groen tussen cultuurcentrum Zinder en de Koninginnestraat in Tiel wordt ingericht als vlinder- en belevingstuin. Daar heeft de gemeenteraad mee ingestemd. De bloemrijke tuin is een initiatief vanuit GroenLinks, ondersteund door diverse clubs en mensen in de omgeving.
 • Tijdelijke camera voor 'ernstige overlast' in centrum Tiel

  19 september 2019
  TIEL - Om overlast in het centrum van Tiel terug te dringen, wordt een mobiele camera geplaatst op de hoek van de Kerkstraat en de Vleesstraat. Een groot aantal inwoners ervaart hier volgens de gemeente overlast van jongeren.
 • Omstreden vuilnisberg in Druten wordt eindelijk afgegraven

  19 september 2019
  DRUTEN - De vervuilde berg in de Drutense nieuwbouwwijk Tichellande wordt afgegraven. Omwonenden kunnen dan eindelijk genieten van het uitzicht waar zij al die tijd voor hebben gestreden. Wijkbewoners verzamelden ruim vijfhonderd handtekeningen om de ‘doorn in het oog’ te zien verdwijnen.
 • Extra parkeerplaatsen bij Juniorcollege Nunspeet

  19 september 2019
  NUNSPEET - Er komen extra parkeerplaatsen bij het Juniorcollege in de vrijkomende locatie Albert Neuhuyslaan 53 (voormalige locatie de Arend). Voor de inrichting van de tijdelijke voorziening is een krediet nodig van 25.000 euro. Het college is hiermee akkoord.
 • Zutphen moet kosten voor opruimen scheepswrakken zelf ophoesten

  18 september 2019
  ZUTPHEN - Zeker een ton kostte het opruimen van twee wrakken in de Marshaven in de gemeente Zutphen in 2017. Een poging om de rekening bij de eigenaar van de schepen neer te leggen, is mislukt.
 • Raad Berkelland stoft 'oude' bouwplannen weer af

  17 september 2019
  BORCULO - Bouwplannen in de gemeente Berkelland die de afgelopen jaren vanwege de krimp geschrapt waren, worden weer uit de bureaula getrokken en afgestoft. De gemeenteraad wil dat als er vraag is naar het bouwen van woningen in de gemeente dat dan ook moet kunnen. Een motie, ingediend door D66, werd dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering overgenomen door het college.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend
Advertentie