Logo De Belofte

NUNSPEET - Het college van B en W heeft in het coalitie-akkoord beschreven welke plannen ze de komende vier jaar wil uit voeren. Hieronder kunt u een samenvatting lezen uit het bestuursakkoord over zorg.

Uit het bestuursakkoord:

Het college belooft:

'In Nunspeet slaapt niemand op straat’. Daarom is er een stevig vangnet. Bijvoorbeeld voor mensen die verschillende soorten ondersteuning nodig hebben op meer leefgebieden tegelijk, zoals de schuldhulpverlening, de jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).'

 

'Onze inzet is gericht op investeren aan de voorkant om problemen bij kinderen/jeugdigen tijdig te kunnen opsporen en behandelen (en zo nodig aan te sluiten bij geloofs/levensovertuiging). Dus volop inzet op en aandacht voor preventie op het gebied van jeugdzorg. Betere preventie zorgt immers voor stabieler opgroeien van jongeren en resulteert in minder problemen later. Investeren hierin kost geld, maar het is wel investeren in de toekomst van onze kinderen. Dit willen wij, ook in regionaal verband, met grote zorgvuldigheid vorm blijven geven.' 

Het laatste nieuws uit Nunspeet

Overig verkiezingsnieuws

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend