Logo De Belofte

NUNSPEET - Het college van B en W heeft in het coalitie-akkoord beschreven welke plannen ze de komende vier jaar wil uit voeren. Hieronder kunt u een samenvatting lezen uit het bestuursakkoord over duurzaamheid.

Uit het bestuursakkoord:

Het college belooft:

'Wij willen een slimme en duurzame gemeente Nunspeet zijn. Dat betekent uiteindelijk geheel fossielvrij en circulair. Vandaar dat we middelen willen ramen om de reeds geformuleerde doelstellingen te ‘upgraden’ door meer te besparen en duurzaam op te wekken, innovatie te stimuleren en investeringen te ondersteunen. Wij willen in dit verband in samenwerking met Nunspeet Verduurzaamt een lokaal energieakkoord stimuleren.'

'Bij nieuwbouw zetten we in op verwarming zonder aardgas.'

Windenergie in regioverband

'Ook windenergie is een belangrijke vorm van duurzame energie. Circa 50% van de groene stroom wordt opgewekt door wind. Tegelijkertijd is het vinden van geschikte locaties vaak gerelateerd aan langdurige processen waarbij aandacht voor de omgeving en draagvlak erg belangrijk zijn. Met het doel zo mogelijk stappen te zetten, willen wij dit thema in regioverband aan de orde stellen.'

'De realisatie van de landelijke ‘Van Afval Naar Grondstof’ (VANG) doelstellingen, te weten 75% afvalscheiding en 100 kg huishoudelijk restafval per inwoner per jaar, is deze periode het uitgangspunt.' 

Het laatste nieuws uit Nunspeet

Overig verkiezingsnieuws

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend