Logo De Belofte

Elburg

Aantal inwoners

23.000

Beloften

Gemeente statistieken

ELBURG - Oud-wethouder en huidig SGP-raadslid Jan Polinder is blij met de uitkomsten van het onderzoek naar zijn integriteit. Uit dat onderzoek blijkt dat hij niet in strijd met de gemeentewet heeft gehandeld, toen hij werkte als adviseur van een ondernemer. Wel had hij meer moeten doen de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

ELBURG - Raadslid Jan Polinder heeft niet in strijd met de wet gehandeld, maar wekte wel de schijn van belangenverstrengeling. Dat is de conclusie van een onafhankelijk onderzoeksbureau, dat de afgelopen maanden de adviserende rol van het raadslid voor een ondernemer onderzocht.

ELBURG - Raadslid Marga Schoots mag toch niet terugkeren in de gemeenteraad van Elburg. Dat heeft burgemeester Jan Nathan Rozendaal vrijdagochtend bekendgemaakt. Schoots diende in september haar ontslag in, omdat ze ook namens de VVD in de Statenfractie plaatsnam. Ze trok dat ontslag later weer in, maar dat blijkt in strijd met de Kieswet. Het gevolg: geen plek in de Provinciale Staten én geen plek meer in de gemeenteraad.

HET HARDE - Elburg verleent geen vergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten in het voormalige brigadegebouw op 't Harde. Volgens de gemeente neemt de Nunspeetse Onroerend Goed Maatschappij niet genoeg maatregelen om geluid van buiten te weren, waardoor er 'geen goed woon- en leefklimaat' gerealiseerd wordt.

ELBURG - Waar kan Elburg zogenaamde 'mensen met onbegrepen gedrag' huisvesten? En wie zijn die kwetsbare inwoners? Maandagavond besprak de gemeenteraad onder meer deze vragen, tijdens een commissievergadering. Maar volgt de raad wel het advies van Expertisecentrum Flexwonen, dat speciaal onderzoek deed naar de huisvestingsvraag?

DOORNSPIJK - Het geweld tussen arbeidsmigranten afgelopen zaterdag in Doornspijk komt voor de verhuurder op een 'heel vervelend moment'. Maandagavond bespreekt een raadscommissie van Elburg het doelgroepenbeleid, met daarbij ook de huisvesting van arbeidsmigranten, onder meer op de locatie Berkenweg. En juist daar vond afgelopen zaterdag een vechtpartij plaats.

ELBURG - Woningen van zorggroep 's Heeren Loo in 't Harde krijgen een upgrade zodat ze weer aan de wettelijke criteria voldoen. De cliënten met een beperking kunnen dan volgens de organisatie van meer zelfstandigheid genieten.

NUNSPEET - Gemeentebelang Nunspeet zal maandag 23 september de petitie tegen massale bomenkap langs de A28 aanbieden aan burgemeester Breunis van de Weerd. Dit zal gebeuren in aanwezigheid van andere Nunspeetse politieke partijen.

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend