Logo De Belofte

Arnhem

Aantal inwoners

156.000

Beloften

Gemeente statistieken

ARNHEM - Arnhem stelt subsidie beschikbaar voor het telen van lokaal voedsel. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de aanleg van buurtmoestuinen of pluktuinen. De komende drie jaar is daar 25.000 euro per jaar voor beschikbaar.

ARNHEM - Arnhem wil haar welzijnswerk anders organiseren. Dat moet structureel ruim een half miljoen euro per jaar besparen, stelt het college voor. Functies moeten worden gecombineerd en er wordt meer gekeken naar de daadwerkelijke behoefte.

ARNHEM - Bij de Arnhemse Stadsblokken zou zich een beverfamilie hebben gevestigd. Maar het handhavingsverzoek om de geplande bouw in Stadsblokken-Meinerswijk stil te leggen, wil de provincie afwijzen. Er zijn momenteel namelijk geen bouwactiviteiten. "Dan is er ook geen reden voor handhaving", volgens een woordvoerder.

ARNHEM - De gemeente Arnhem en het Platform Binnenstad Arnhem (PBA) bieden alleen steun aan een Sinterklaasintocht zonder bruine of zwarte pieten. De intochtcommissie ervaart dat als een vorm van discriminatie, op grond van hun 'Sinterklaas-geloofsovertuiging', schrijft ze in een brief aan de gemeenteraad.

ARNHEM - Vooralsnog kiest Arnhem ervoor om de twintigjarige stedenband met de Chinese stad Wuhan niet te verbreken. Een voorstel daartoe van DENK Verenigd Arnhem werd weggestemd. Veel partijen willen de evaluatie later dit jaar van wethouder Jan van Dellen afwachten.

ARNHEM - De organisatie van de Arnhemse Sinterklaasintocht ziet mogelijkheden om afstand te nemen van zwarte en bruine pieten. "Ik denk dat het haalbaar is", vertelt secretaris Albert van den Brul. En of corona rond de intocht nog roet in het eten gooit, dat weet hij nog niet.

ARNHEM - Arnhem gaat een aanspreekpunt organiseren voor slachtoffers van de kinderopvangtoeslagenaffaire. Dat moet proactief ondersteuning bieden bij onder meer complexe schulden en achterstanden als gevolg van de 'negatieve spiraal' waarin ze de afgelopen jaren terecht zijn gekomen.

ARNHEM - Arnhem gaat inventariseren op welke locaties bouw toegestaan is, die momenteel in de praktijk een groene invulling hebben. Dat moet ervoor zorgen dat inwoners niet meer worden verrast op het moment dat dit groen daadwerkelijk verdwijnt door bouwactiviteiten.

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend