Logo De Belofte

Arnhem

Aantal inwoners

156.000

Beloften

Gemeente statistieken

ARNHEM - Arnhem zou 240.000 zonnepanelen op daken binnen de gemeentegrenzen moeten realiseren voor 2030. Dat valt op te maken uit de regionale plannen voor omschakeling naar duurzame energie. En dat is behoorlijk meer dan de 75.000 waar de Rijnstad zelf rekening mee hield. "Een forse uitdaging", ziet wethouder Cathelijne Bouwkamp.

ARNHEM - Slechts twee jaar geleden zou het opknappen van het Arnhemse Stadstheater nog 45 miljoen euro gaan kosten. In twee jaar tijd verdubbelde dat bijna naar 83 miljoen euro. Maar waarom? Daarover kreeg de gemeenteraad deze week tekst en uitleg.

ARNHEM - Van de omwonenden van het asielzoekerscentrum (azc) in de Arnhemse wijk Elden ervaart 70 procent weinig tot geen overlast. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente. De overige 30 procent ervaart wel overlast, waarvan een deel zwaar. Het fietsgedrag van de asielzoekers en de rommel die zij op straat achter zouden laten, worden daarbij het meest genoemd.

ARNHEM - De problemen binnen de Arnhemse zorgverlening zijn veel groter dan elders. "Van de buitencategorie", stelt Marianne Sint van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in de gemeenteraad. Daar kreeg de Arnhemse politiek opnieuw een stevige tik op de vingers over de wijze waarop met name zorg is georganiseerd in de Rijnstad.

ARNHEM - In Arnhem zijn er 282 slachtoffers van de toeslagenaffaire, maakte wethouder Martien Louwers woensdagavond bekend na vragen van de SP. Maar die heeft de gemeente nauwelijks in beeld en daarom kan hen ook geen hulp worden geboden. "Bijzonder frustrerend", vindt Louwers.

ARNHEM - De Arnhemse rechtbank gaat helpen om mensen met schulden in contact te brengen met de gemeente. Elke woensdagochtend komen daar 15 tot 20 inwoners voor de kantonrechter vanwege een dagvaarding van een deurwaarder. "Een logische plek dus om mensen met financiële problemen op te sporen", ziet wethouder Martien Louwers.

ARNHEM - De Arnhemse VVD-fractie wil van burgemeester Ahmed Marcouch weten of hij, in navolging van Amsterdam, overweegt het lokale vuurwerkverbod een jaar uit te stellen. Alternatieven zouden door de coronacrisis niet goed uit de verf komen. Bovendien is handhaving in deze tijd een 'onmogelijke opgave'.

ARNHEM - Arnhem gaat religieuze instellingen als kerken en moskeeën nadrukkelijk betrekken in haar coronaherstelplan. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Ook maatschappelijke instellingen als het Leger des Heils krijgen hierin een plek. Burgemeester en wethouders moeten van de raad samenwerken met deze organisaties.

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend