Logo De Belofte

Arnhem

Aantal inwoners

156.000

Beloften

Gemeente statistieken

ARNHEM - De gemeente Arnhem heeft dit jaar ruim voldaan aan de verplichting om woonruimte te regelen voor asielzoekers met verblijfsvergunning, ofwel statushouders.

ARNHEM - Ook afgelopen week stond de meerjarenbegroting op de agenda van de Arnhemse gemeenteraad. Na eerder de burgers, de wethouder en de coalitie gehoord te hebben was het deze week tijd voor een geluid vanuit de oppositie.

ARNHEM - Tijdens de behandeling van de Arnhemse meerjarenbegroting werd een amendement ingediend met de titel 'Bouwen wat nodig is!'. Dit amendement heeft tot doelstelling om het college duidelijk te maken dat er in de woningbouwplannen rekening gehouden moet worden met de werkelijke vraag en behoefte. Ook moet er ingezet worden op een gevarieerd aanbod.

ARNHEM - Volgens de PVDA is Arnhem toe aan een kinderraad en een kinderburgemeester. Zo kunnen kinderen volgens de fractie een stem krijgen in en meebeslissen over zaken die hen direct aangaan.

ARNHEM - Een van de belangrijkste politieke items in de gemeenteraad deze maand is de financiële meerjarenprogrammabegroting 2019-2022. In deze meerjarenbegroting kan men veel van wat in het coalitieakkoord stond terugzien. Ook geeft het een beeld van de financiële positie van Arnhem.

ARNHEM - Volgens GroenLinks is er zowel landelijk als in Arnhem is een stijging te zien van het aantal meldingen van incidenten met personen met verward gedrag. Per 1 oktober 2018 moeten alle gemeenten in Nederland een sluitende aanpak hebben op dit gebied. Dat is de opdracht vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Volgens Maud Dolsma van GroenLinks voldoet de Arnhemse aanpak nog niet aan de eisen.

ARNHEM - Zowel de regio Arnhem- Nijmegen als Industriepark De Kleefse Waard komen in aanmerking voor de ABN AMRO Circular Economy Award.

ARNHEM - Deze week waren alle Arnhemmers welkom om op het gemeentehuis mee te praten over de meerjarenbegroting van de gemeente Arnhem.

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend